Pomáhat! Ale jak? Vzdělávací kurz pro pečující nejen z Jihomoravského kraje

Organizace Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z. s. zve na vzdělávací kurz Pomáhat! Ale jak? pro pečující, kteří se starají o blízkého člověka v jeho domácím prostředí. Kurz je určen pro pečující primárně z Jihomoravského kraje, v případě volných míst z celé České republiky.

Kurz se skládá ze 14 sobotních přednášek, které proběhnou od ledna do června 2020 v Brně.

Cílem přednášek je přinést domácím pečujícím poznatky oborů klinické psychologie a psychiatrie, pastorace a spirituality nemocných, lékařské a zdravotnické etiky, vybrané kapitoly paliativní, symptomatické, kurativní medicíny a osvojit si psychosociální dovednosti (empatii, komunikaci, asertivitu) a zásady krizové intervence, aby dokázali účinně reagovat na existenciální, duchovní a náboženské potřeby.

Celý program je zdarma bez jakýchkoliv poplatků.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu 100 hodin pro pracovníky v sociálních službách. Je realizován v rámci projektu “Nejste sami!”.

Přihlášky (viz registrace) a podrobnější informace: e-mail: trojakova@girasole.cz, tel.: 775 246 708.

Témata:

 1. Sociální služby, Ochrana práv uživatele sociálních služeb, Práva pacienta a informovaný souhlas. Přednáší: Mgr. Miroslav Prchal, DiS.
 2. Zapojení pečujících a veřejnosti do plánování sociálních služeb. Přednáší: Mgr. Gabriela Fellingerová
 3. Sociální práce s jednotlivci a skupinami – Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny. Přednáší: Mgr. Miroslav Snášel
 4. O etice trochu jinak – Základy etiky, etická dilemata, etika v pomáhajících profesích. Přednáší: prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.
 5. Jak pohledem transakční analýzy a vlídné asertivity porozumět sobě i druhým a jak pečovat i o sebe. Přednáší: PhDr. Tomáš Novák
 6. Doprovázení člověka v životě a umírání. Přednáší: MUDr. Marie Svatošová
 7. Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci. Přednáší: MUDr. Viola Svobodová
 8. Církev jako společenství ve službě trpícímu. Přednáší: Th.Lic. Jakub Doležel, Th.D.
 9. Jak pracovat, aby mě záda nebolela; vliv stáří na člověka a jeho simulace gerontooblekem. Přednáší: Mgr. Ondřej Kolařík
 10. Komunikace, krizová intervence, syndrom vyhoření a supervize (dvoudenní výjezdní soustředění). Přednáší: Mgr. Lubomír Smékal
 11. Důstojnost života ve stáří. Přednáší: Bc. Andrea Radomská

Přihlášky

Kurz je určen primárně pro pečující z Jihomoravského kraje, případně pečujícím o osobu pobývající v Jihomoravském kraji. Tito zájemci budou do kurzu přijati přednostně. Přijatý účastník musí následně čestným prohlášením osvědčit, že splňuje podmínky neformálního pečovatele – pečuje o osobu blízkou. Kapacita kurzu je 20 účastníků. Přihlášky je možné vyplnit elektronicky.