O podporu výzkumných kapacit se uchází 29 projektů v hodnotě 1,2 miliardy. To je dvakrát více, než je k dispozici

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje a jeho nastavení v rámci výzkumné organizace. Minimální délka projektu je 42 měsíců, maximální 60 měsíců. Na webu MŠMT naleznete často kladené otázky a další důležité dokumenty ke stažení včetně aktuálního textu výzvy.

Výzva s alokací 660 milionů korun byla vyhlášena dne 2. listopadu 2016. V  únoru došlo k prodloužení termínu pro podávání žádosti o podporu z 28. 2. na 20. 4. 2017. O dotaci nakonec projevilo zájem 29 žadatelů. Požadované finanční prostředky přesahují 1,2 miliardy korun a jsou tak téměř dvojnásobkem stanovené alokace výzvy. Nyní jsou žádosti o podporu ve fázi hodnocení, které bude probíhat do listopadu tohoto roku.

 

Zdroj: MŠMT, vedaavyzkum.cz

(foto: freeimages.com)