Zpravodaj sítě zdravotníků, kteří se starají o lidi bez domova

Síť ENHW svůj zpravodaj zveřejňuje dvakrát ročně a věnuje se v něm otázkám, jež mají dopad na lidi bez domova, včetně politik v oblasti veřejného zdraví. V novém čísle například najdete články o nerovnostech v oblasti zdraví, protidrogové politice a praxi nemocnic týkající se propouštění pacientů bez domova. Zpravodaj informuje například o skotské zdravotní strategii reagující na problém bezdomovectví, studii prevalence psychiatrických poruch u bezdomovců v Maďarsku, paliativní péči pro osoby bez přístřeší v Holandsku, studii mapující zdraví bezdomovců a využívání služeb ve dvou irských městech (Dublin, Limerick), studii o zdraví rodin s jedním rodičem (“single-parent families”) bez domova v Paříži nebo doporučení pro komunitní sestry pro práci s lidmi bez domova (Guidance for Community Nurses working with the Homeless). Viz zpravodaj ke stažení níže.

 

Zdroj: Evropská komise, feantsa.org