Jak se vyvíjel podíl dětí narozených mimo manželství v Evropě od roku 1910?

Zlatým věkem manželství byly v Evropě 50. a 60. léta 20. století. Od lidí se očekávalo, že se nejprve vezmou a teprve potom budou mít děti. Dnes se v mnoha zemích více než polovina dětí rodí mimo manželství. Nová studie se zaměřuje na vývoj tohoto trendu od roku 1910 dosud a na rozdíly mezi jednotlivými částmi Evropy. Přečíst článek.

(foto: pixabay.com)