OECD: Health at a Glance: Europe 2016

OECD a Evropské komise “Health at a Glance: Europe 2016” (viz níže) vydaly pravidelnou ročenku Zdraví v kostce (Health at Glance 2016) – viz shrnutíinfografika.

Vedle různých statistických ukazatelů pro 35 evropských zemí zpráva obsahuje dvě průřezové kapitoly zaměřené na policy priority: dopad behaviorálních rizikových faktorů a souvisejících chronických chorob na trh práce a posílení systémů primární péče.

 

Viz infografika.

 

 

Zdroj: OECD, Evropská komise