Platy a počty zaměstnanců v sociálních službách v letech 2013 až 2015

Pro odvětví sociální péče ze státního rozpočtu České republiky v posledních letech bylo a doposud stále je poskytováno stále méně peněz, než by toto odvětví služeb zasluhovalo. Ačkoli naše společnost rychle stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu, uvádí na svých stránkách Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (viz tabulka Průměrný plat v letech 2013 až 2015 níže).

Průměrný měsíční plat – vývoj v letech 2013 – 2015

 

Průměrný měsíční plat na 1 zaměstnance v Kč

 2013

2014

 2015

A) služby sociální

 

 

 

pracovníci v sociálních službách

v tom:

16 827  16 897  18 136

– přímá obslužná činnost

16 721

16 791

17 952

– základní výchovná nepedagog. čin.

17 544

17 420

18 906

– pečovatelská činnost

16 340

16 648

17 856

sociální pracovníci

22 052

22 818

23 984

zaměst. odborných sociál. poraden

24 198

25 684

25 930

B) služby pedagogické

 

 

 

vychovatelé

23 961

23 759

25 619

učitelé odborného výcviku

22 639

24 877

24 514

speciální pedagogové

25 671

29 067

29 035

C) služby zdravotnické

 

 

 

sanitáři

18 644

18 503

20 730

maséři

16 393

17 999

17 912

ošetřovatelé

20 950

20 952

21 433

zdravotničtí asistenti (praktická sestra)

21 561

23 241

22 547

všeobecné sestry

26 933

28 095

29 377

nutriční terapeuti

23 368

23 835

25 570

ergoterapeuti

20 086

20 184

22 260

fyzioterapeuti

22 205

22 469

25 117

lékaři

38 495

40 484

39 048

D) ostatní

 

 

 

hospodářskospr. a provoznětech. zam.

27 751

28 737

29 432

zaměst. převážně manuálně pracující

14 595

14 762

15 508

zaměstnanci celkem

18 819

19 092

20 186

Pozn: Odvětví sociální péče celkem (KÚ, statutární města, obce s rozšířenou působností a CSS řízená MPSV)

 

Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR