Pozvánka na Kulatý stůl „Sociální epidemiologie v Česku“ (31. ledna 2017 od 15 hod., PřF UK)

Kulatý stůl „Sociální epidemiologie v Česku“ se uskuteční 31. ledna 2017 od 15:00 hod. v hlavní budově Přírodovědecké fakulty, Albertov 6, Praha 2, v posluchárně Pravá rýsovna (třetí patro). První kulatý stůl věnovaný tématu Sociální epidemiologie se zaměří mimo jiné na téma společné platformy pro pravidelná setkávání expertů se zájmem o oblast sociálních nerovností ve zdraví.

 

Plánovaný program:

  • Úvodní slovo, představení Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu – GeoQol, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Karlovy, geoqol.natur.cuni.cz/.
  • Vzájemné seznámení účastníků.
  • Představení studijního programu Epidemiologie, oboru Sociální epidemiologie; socialniepidemiologie.natur.cuni.cz.
  • Stručné představení mezinárodního projektu H2020 – EURO-HEALTHY;
  • Diskuze a shrnutí představ účastníků o možné vzájemné spolupráci.