Pozvánka na seminář Venkov 2017 (2. 2. 2017 od 10 do 15 hod., PřF UK)

Sekce regionální geografie ČGS, Sekce socioekonomické geografie ČGS, Pražská – středočeská pobočka ČGS Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Vás zvou na 10. ročník diskuzního semináře Venkov 2017. Seminář se koná ve čtvrtek dne 2. 2. 2017 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická. Předpokládané ukončení je v 15.00 hod. Program semináře viz příloha.