WHO: Prosazování mezisektorového přístupu ke spravedlnosti ve zdraví: přizpůsobení komunikace účelu a prostředí

Účinná mezisektorová opatření na podporu ekvity ve zdraví a kvality života jsou zásadní pro zvládnutí současných hlavních výzev ve zdraví a zdravotnictví. Situace v mnoha sférách života, od politiky, kultury, společnosti, ekonomiky, životního prostředí, systémů zdravotnictví a obchod, mají významný dopad na zdraví a kvalitu života. Úspěšná odpověď na tyto výzvy proto vyžaduje mezioborový a multidimenzionální přístup.

Centrum pro zdraví a rozvoj Murska Sobota ve Slovinsku (Spolupracující centrum WHO pro mezioborové přístupy ke zdraví a rozvoji) organizovalo 6. až 7. července 2016 v Lublani letní školu s cílem usnadnit výměnu zkušeností v přenosu a komunikaci zdravotnických informací a údajů různým cílovým skupinám. Letní škola se konala na 30. výročí Ottawské charty podpory zdraví (více informací), která byla přijata na první mezinárodní konferenci o podpoře zdraví v roce 1986.

Světová zdravotnická organizace vydala podrobnou zprávu o obsahu a tématech diskutovaných v průběhu dvoudenní letní školy Advocating intersectoral action for health equity and well-being: the importance of adapting communication to concept and audience. Zaměřuje se hlavně na komunikaci hlavních témat a zdravotních priorit a na klíčovou roli komunikace pro naplňování strategických politik jako Zdraví 2020 a Agenda 2030 při dosahování udržitelného rozvoje.