Praha přilepší na mimořádných odměnách pracovníkům v sociálních službách

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo na svém posledním jednání, mimo jiné, i o vytvoření rozpočtové rezervy v oblasti sociální a zdravotnictví na mimořádné odměny v sociálních službách.

Poskytovatelé péče v sociálních službách si dlouhodobě stěžují na nedostatečné odměňování. Tento stav se již nyní celorepublikově podepisuje na ubývajícím počtu pečovatelek a pečovatelů. V případě pokračujícího trendu může situace vyústit do rozsahu, kdy dojde k omezení pečovatelských služeb jako takových.

„Jsem ráda, že se mi po náročných jednáních, jak na finančním výboru pražského zastupitelstva, tak na zastupitelstvu samotném, podařilo vybojovat mezi ostatními i tuto položku do účelného přerozdělení prostředků z přebytku. Ta by měla pokrýt potřebu nyní již nutného navýšení platů pro sociální pracovníky za první pololetí. Nesmíme dopustit, aby docházelo k demotivaci a odlivu pečovatelů a pečovatelek, jež jsou často jedinými osobami, na které se senioři a potřební můžou spolehnout,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

K takovému řešení přistoupila Rada hlavního města na návrh radního Hodka, jelikož jiná forma, jak prostředky k zaměstnancům dostat, nebyla realizovatelná. Pečovatelé a pečovatelky jsou ve veřejném sektoru odměňování dle tarifních tabulek, jejíž nastavení určuje vládní nařízení.

Situaci již začala řešit i Vláda ČR, která ke konci května schválila navýšení výdělků v sociálních službách celkem o 23 %. Tato změna bude účinná od začátku července. Stále však není jisté, zda toto navýšení zůstane zakotveno v rozpočtu pro rok 2018.

„Situace je alarmující a věřím, že Vláda ČR si to uvědomuje. Pokud by se však nenašlo systémové řešení, jak odliv pracovníků v sociálních službách zastavit, budeme v Praze hledat způsob, jak tento nedostatek odstranit. Jsme si vědomi toho, že naše organizace nemají jinou variantu, jak prostředky pro své zaměstnance zajistit,“ konstatovala náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy (praha.eu)

 

(foto: pixabay.com)