Na alkohol dáváme více než na zdraví nebo vzdělání

V roce 2016 domácnosti v Evropské unii utratily 1,6 % svých celkových výdajů na alkoholické nápoje. To představuje celkové výdaje téměř 130 miliard EUR, což odpovídá 0,9 % HDP EU, více než 250 EUR na obyvatele EU. Údaj nezahrnuje alkoholické nápoje zaplacené v restauracích a hotelech (viz infografika).

Roční výdaje domácností na alkoholické nápoje jsou zhruba stejné jako výdaje na zdravotnické produkty, přístroje a zařízení a mírně vyšší než náklady na sociální zabezpečení nebo vzdělání v roce 2016.

V roce 2016 nejvyšší podíl z celkových výdajů domácností na alkoholické nápoje byl ve třech pobaltských státech -Estonsko (5,6%), Lotyšsko (4,8%) a Litva (4,2%). Následovaly Česká republika a Polsko (oba 3,6%), Maďarsko a Finsko (oba 2,9%).

Naopak, nejnižší podíly výdajů domácností na alkoholické nápoje byly zaznamenány ve Španělsku (0,8%) a v Itálii (0,9%), před Rakouskem (1,3%) a Portugalskem (1,4% ).

 

Podíl výdajů na alkohol vzrostl nejvíce na Kypru a v České republice

Mezi roky 2006 a 2016 podíl výdajů na alkoholické nápoje na celkových výdajích domácností zůstal ve většině členských států zhruba stabilní.

Nejvyšší přírůstek v tomto desetiletém období byl zaznamenán na Kypru (z 1,6 % celkových výdajů domácností v roce 2006 na 2,0% v roce 2016, resp. nárůst o 0,4 procentního bodu – pb) a v České republice (+ 0,4 pb z 3,2% na 3,6%).

Naproti tomu podíl výdajů na alkoholické nápoje na celkových výdajích domácností výrazně klesl v Litvě (z 5,2% v roce 2006 na 4,2% v roce 2016, respektive pokles o 1,0 pb), v Bulharsku, Lotyšsku a Finsku (všechny -0,5 pb ).

 

 

Výdaje domácností na konečnou spotřebu podle účelu spotřeby v roce 2016 (%)*

Země Alkoholické nápoje, tabák a drogy* Bydlení, voda, elektřina, plyn a jiné palivo Zdraví Ambulantní služby Nemocniční služby Vzdělávání Předškolní a základní vzdělávání Prostituce Sociální ochrana
Estonsko 8,5 17,6 3,2 0,9 0,5 0,5 0,2 0,0 0,5
Lucembursko 8,5 24,3 2,1 0,7 0,3 0,9 0,2 0,7 2,5
Česká republika 8,4 25,6 2,4 0,8 0,2 0,5 0,1 0,3 0,6
Lotyšsko 7,9 21,2 4,6 1,8 0,8 1,4 0,3 0,2 0,2
Maďarsko 7,6 19,2 4,9 2,2 0,4 1,7 0,0 1,0 0,5
Srbsko 6,8 22,1 4,1 1,2 0,5 1,3 0,2 0,6 0,2
Litva 6,4 15,6 5,1 1,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,3
Polsko 6,1 21,2 5,6 1,6 0,1 1,0 0,1 : 0,2
Kypr 5,9 15,9 5,1 2,8 1,0 2,7 0,6 0,2 0,1
Irsko 5,6 23,3 5,1 1,7 2,6 2,7 : 0,1 0,9
Slovinsko 5,3 19,7 3,8 1,4 0,5 1,3 0,5 0,3 1,1
Bulharsko 5,2 19,3 6,4 0,8 1,0 1,1 0,0 0,1 0,2
Slovensko 5,1 24,4 2,6 0,6 0,3 1,6 0,6 0,1 0,2
Řecko 5,0 20,5 4,4 1,3 1,8 2,1 0,5 0,3 0,3
Finsko 4,4 28,4 4,6 2,1 0,8 0,4 : 0,1 1,9
Belgie 4,3 24,5 6,3 1,1 3,4 0,4 0,1 : 1,7
Island 4,2 21,0 2,7 1,5 0,0 1,2 0,4 0,1 0,0
Itálie 4,1 23,6 3,5 1,7 0,5 1,0 0,3 : 0,7
Malta 4,0 10,3 3,8 1,6 0,3 1,8 0,4 : :
Evropská unie (28 zemí) 3,9 24,5 3,9 1,6 0,7 1,2 : : 1,4
Španělsko 3,8 22,3 4,0 1,9 0,3 1,9 0,3 : 1,1
Švédsko 3,6 26,0 3,5 1,9 0,1 0,3 0,3 0,0 2,4
Spojené království 3,6 27,1 1,8 0,7 0,3 1,8 0,1 0,4 1,6
Dánsko 3,5 29,1 2,9 1,2 0,4 0,8 : : 1,6
Francie 3,5 26,2 4,2 1,9 0,6 1,0 0,1 : 2,0
Rakousko 3,3 22,4 3,9 1,5 0,8 0,9 0,2 : 1,1
Německo 3,2 23,9 5,3 2,2 1,0 0,9 0,3 : 1,7
Nizozemí 3,2 23,5 3,6 1,7 0,8 0,8 0,0 : 1,4
Portugalsko 3,1 18,8 5,1 3,2 0,3 1,2 0,4 0,5 1,4

Pozn.: Řazeno sestupně od nejvyšší po nejnižší hodnotu ve sloupci “Alkoholické nápoje, tabák a drogy”.

CP02 – Alcoholic beverages, tobacco and narcotics CP04 – Housing, water, electricity, gas and other fuels CP06 – Health CP062 – Out-patient services CP063 – Hospital services CP10 – Education CP101 – Pre-primary and primary education CP122 – Prostitution CP124 – Social protection

Zdroj: Eurostat

 

 

Zdroj: Eurostat

 

(foto: pixabay.com)