Nějakou ilegální drogu v ČR vyzkoušel téměř každý třetí

Alespoň jednou v životě užilo nějakou nelegální drogu 31 % populace ve věku 15–64 let (39 % mužů a 23 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou bylo konopí (27 %), následované extází (7 %), halucinogenními houbami (5 %), pervitinem (3 %) a LSD (2 %). Problémových uživatelů konopí je až 120 tisíc. Hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je pervitin. Situace v oblasti užívání nelegálních drog v ČR pozvolna zlepšuje. Počet problémových uživatelů pervitinu a opiátů v roce 2016 poklesl na zhruba 47 tisíc. Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je tradičně v Praze a v Ústeckém kraji. Uvádí to výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2016. V roce 2016 činily veřejné výdaje na protidrogovou politiku celkem 1,5 miliardy.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je stále podceňována konzumace legálních drog. Denní kuřáci tvoří více než čtvrtinu obyvatel ČR (27 %). Denně kouří 2,4 miliony dospělých osob. Rizikových uživatelů alkoholu je až 900 tisíc. Dle studie ESPAD si první cigaretu zapálí děti v průměru ve 12 letech, první sklenici alkoholu si dají v průměru o půl roku později.

V roce 2016 v přímé spojitosti s užíváním alkoholu zemřelo 788 osob, nejčastěji v důsledku otravy alkoholem, dopravních nehod a sebevražd. V důsledku užití drog zemřelo 129 osob, z toho 32 na předávkování.

Podle Vobořila jsou sociálně znevýhodňovány skupiny uživatelů drog. Na problémy naráží také uživatelé v substituční léčbě, kteří se potýkají se špatnou dostupností služeb a problémy s dostupností léků, které si ve většině musí hradit sami.

Podíl nezaměstnaných byl v r. 2016 nejvyšší mezi uživateli pervitinu (53 %), opioidů (48 %) a konopných látek (43 %). Nejnižší podíl osob se stálým bydlením byl mezi uživateli konopných látek (67 %) a pervitinu (60 %). Mezi uživateli nelegálních drog je také vyšší podíl těch, kteří žili s přáteli nebo jinými osobami mimo rodinu.

 

Zdroj:  Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR (vlada.cz)

 

(foto: pixabay.com)