Mezinárodní konference: Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce (20. března, Brno)

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci pořádanou u příležitosti Světového dne sociální práce, realizovanou v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“, která se uskuteční 20. března od 7:30 do 16:30 hod. v Hotelu Myslivna v Brně (Nad Pisárkami 276/1, Brno) – viz pozvánka a program (viz též níže). Přednášet budou odborníci z České republiky, Izraele a zástupce Mezinárodní federace sociálních pracovníků. Součástí programu je historicky první předání ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí „Gratias“ za výkon činností sociální práce.

 

Program

7:30 – 8:20 Prezence účastníků

8:20 – 12:00 Dopolední blok

 • Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí – Ing. Jaroslava Němcová, MBA
 • Předání ocenění „Gratias”
 • Zástupce International Federation of Social Workers
 • prof. Hillel Schmid, PhD. – The role and mission of Social Services in Israel – Current issues and strategic challenges (Role a poslání sociálních služeb v Izraeli – Aktuální otázky a strategické výzvy)
 • Yekoutiel (Couty) Sabah – Regulation and performance measurement of Social Services in Israel from an historical point of view (Měření a regulace výkonu sociálních služeb v Izraeli, historický pohled)
 • Talia-Meital Schwartz-Tayri – Continuously reinvented – the history, characteristics and challenges of social work education in Israel (Historie, charakteristiky a výzvy vzdělávání v sociální práci v Izraeli)

12:00 – 13:00 Polední pauza

13:00 – 16:30 Odpolední blok

 • Mgr. Jitka Navrátilová, PhD. – Variabilita přístupů ke vzdělávání a její vliv na výkon sociálních pracovníků
 • Mgr. Petr Antoni – Efektivita a profesionalita v sociální práci
 • Mgr. Petra Zimmelová, PhD. – Pohled na parametry kvality a efektivity optikou sociálního pracovníka a klienta
 • Mgr. Tomáš Kodiš – Řízení a rozvoj kvality v oblasti ochrany práv dětí v ČR, aneb co standardy kvality přinesly a ještě přinést mohou
 • Závěrečné slovo, poděkování hostům

16:30 Zakončení

 

U přednášek zahraničních přednášejících je zajištěn simultánní překlad.

Podmínkou účasti je splnění odborných předpokladů pro výkon sociální práce a současný výkon tohoto povolání.

Účast na konferenci je zdarma, občerstvení je zajištěno.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře.
Termín přihlášení je do 12. 3. 2018

Potvrzení o tom zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a, obdržíte na Vámi uvedený e-mail do 14. 3. 2018.

Více informací o projektu naleznete na webu www.budmeprofi.cz.

 

V případě dotazů kontaktujte:

Veronika Nájemníková
e-mail: veronika.najemnikova@mpsv.cz
tel.: 770 147 941

 

Tato akce je pořádána v rámci projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003751, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Kapacita konference je 100 účastníků.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí