Charita: Domácí péče kvůli neudržitelnému financování kolabuje

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. Situace je nadále neudržitelná. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou Česká republika kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků a požadujeme okamžitou stabilizaci domácí zdravotní péče podle návrhu, který jsme v rámci segmentu domácí zdravotní péče před třemi měsíci předložili ministerstvu zdravotnictví. Požadujeme otevření dalšího společného jednání o formě podpory domácí zdravotní péče,“ říká Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika.  

„Pokud stát neprodleně domácí zdravotní péči finančně nepodpoří, bude si muset připravit několik tisíc lůžek pro ležící a umírající pacienty, kteří jsou nyní ošetřování sestrami domácí zdravotní péče, protože tato forma zdravotní péče z důvodu finančního krachu skončí,“ upřesňuje ředitel Charity Česká republika.

Charita Česká republika spolu s ostatními členy segmentu domácí zdravotní péče na nedostatečné financování tohoto typu služby upozorňuje dlouhodobě. Zástupci organizací sdružených v segmentu počátkem května předali ministerstvu zdravotnictví návrh na řešení kritického stavu. V  polovině června členové segmentu o situaci hovořili u kulatého stolu s ministrem zdravotnictví.

Zástupci členských organizací segmentu mj. upozorňují, že úhradová vyhláška vydaná ministerstvem „preferuje jednorázové výkony a zcela nespravedlivě nastavuje přísný regulační mechanismus těm, kdo se starají o klinicky náročné pacienty a umírající, které je nutno ošetřovat vícekrát denně.“ Nevýhodný je, podle signatářů textu návrhu, rovněž regulační vzorec pro výpočet úhrad navržený zdravotními pojišťovnami.

Jako okamžitou nápravu členové segmentu navrhují, aby ministerstvo zdravotnictví uvolnilo na každý úvazek sestry domácí zdravotní péče motivační příspěvek 1 000 Kč/měsíc za loňský rok a 2 000 Kč/měsíc za letošní rok. Tato motivace se jeví jako dostatečná pro sestry, které hromadně odcházejí do lépe placených oborů.

Do dnešního dne segment neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. Ministerstvo sice zřídilo pracovní skupinu zabývající se koncepčními problémy domácí zdravotní péče, ale nikoliv způsobem jejího financování.

Členy segmentu domácí péče jsou Asociace domácí péče, Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, Česká asociace sester, Grémiem managerů agentur domácí péče, Sdružení majitelů a poskytovatelů domácí péče a Charita Česká republika.

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

Charita provozuje 87 středisek domácí zdravotní péče, které v roce 2017 ošetřily 35 732 pacientů. K tomu 54 středisek domácí hospicové péče loni pečovalo o 1 363 nevyléčitelně nemocných. Po celé zemi poskytují organizace Charity 1 340 služeb, které pomáhají celkem 144 750 lidem.