10. demografická konference Mladých demografů

Konference Mladých demografů již tradičně nabízí výjimečnou možnost prezentování vlastních studií, příležitost k získání prvních konferenčních zkušeností v přátelském prostředí a především otevírá prostor k diskusi o aktuálních demografických otázkách s kolegy z různých koutů Evropy a v posledních letech dokonce i z různých koutů světa. Konference Mladých demografů, která je určena především pro studenty a absolventy demografie, vítáni jsou ale i “nedemografové”. Akce uskuteční 7. a 8. února 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK. Dne 6. února 2019 bude ve spolupráci s Association for Young Historical Demographers pořádán workshop zaměřený na aktuální výzkum a moderní metody analýzy v historické demografii. Kapacita workshopu je omezena. Jeho přesný program bude upřesněn v průběhu října 2019.  Pracovním jazykem konference je angličtina.

Pokud máte zájem se konference zúčastnit, předložte prosím název navrhovaného příspěvku, krátký abstrakt v angličtině (maximálně 250 slov) a 3-5 klíčových slov prostřednictvím registračního formuláře do 14. listopadu 2018. O přijetí Vašeho příspěvku budete informováni do 14. prosince 2018. Program konference bude zveřejněn v průběhu ledna 2019.