Po připomínce ombudsmanky chce ministerstvo odškodňovat i úmrtí po povinném očkování

Ombudsmanka jako jediná trvala na své připomínce, že je třeba odškodňovat i rodiče či blízké za smrt způsobenou povinným očkováním. Ministerstvo zdravotnictví s tím totiž ve svém návrhu zákona nepočítalo a plánovalo odškodňovat pouze újmu způsobenou očkované osobě. Návrh měl být takto předložen vládě. V reakci na kritiku se ministerstvo rozhodlo zákon přepracovat a předložit vládě nové znění, v němž bude i odškodnění v případě úmrtí po očkování.

„Pokud si představíme extrémní situaci, kdy v důsledku povinného očkování dítě zemře, těžko bude někdo pochybovat o traumatu a újmě, kterou tím utrpí rodiče. Proto považuji za nespravedlivé a morálně neakceptovatelné, že zákon na tyto případy nemyslel a nepočítal pro ně ani s odškodněním, ani s náhradou nákladů pohřbu. S takovou koncepcí zákona jsem nemohla souhlasit, proto jsem na své připomínce trvala,“vysvětluje ombudsmanka Anna Šabatová důvody, proč v rámci připomínkového řízení k návrhu zákona jako jediná neustoupila.

„Jsem ráda, že zvítězil zdravý rozum, a vážím si toho, že se ministr zdravotnictví rozhodl ještě před jednáním vlády návrh zákona upravit,“ oceňuje ombudsmanka přístup ministra zdravotnictví jak k otázce odškodnění za úmrtí, tak vůbec k připravení zákona o odškodnění za újmu způsobenou povinným očkováním: „Už dávno mělo dojít k tomu, aby stát převzal odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou v důsledku povinného očkování. Vítám tedy, že k tomu konečně dochází.“