Podíl Britů s heterosexuální orientací mírně klesl

Podíl populace ve Velké Británii ve věku 16 a více let s heterosexuální orientací se v letech 2012 až 2017 snížil z 94,4 % na 93,2 %. Podíl Britů s homosexuální nebo bisexuální orientací (LGB) se pak během posledních pěti let zvýšil z 1,5 % na 2,0 %. Tato hodnota se od roku 2016 prakticky nezměnila. Ukázaly to výsledky šetření britského statistického úřadu. LGB populace ve Velké Británii byla v roce 2017 odhadována na 1,1 milionu lidí z celkového počtu 52,8 milionu obyvatel starších 16ti let. Muži se jako LGB označovali častěji než ženy (2,3 % mužů oproti 1,8 % žen v roce 2017). Z hlediska věku se nejčastěji jako LGB identifikují mladí lidé ve věku 16 až 24 let (4,2 %) – viz tabulka níže.

Z hlediska území je nejvyšší podíl osob s deklarovanou homosexuální či bisexuální orientací v Londýně (2,6 %), nejmenší na severovýchodě a východě Anglie (shodně 1,5%). Necelých 70 % (69,4 %) LGB osob uvedlo jako rodinný stav svobodný / svobodná.

“Odhadujeme, že za lesbičku, gaye nebo bisexuála se považuje 4,2 % lidí ve věku 16 až 24 let, což je vyšší podíl než u starších věkových skupin. Zhruba 7 z 10 lesbiček, gayů a bisexuálů je svobodných a nikdy neuzavřeli manželství nebo registrované partnerství. To odráží mladší věkovou strukturu této populace a také fakt, že možnost uzavření právního svazku pro páry stejného pohlaví je relativně krátká”, uvedla Paula Guy z oddělení statistik populace britského Úřadu pro národní statistiku (ONS).

V roce 2019 se terminologie změnila ze “sexuální identity” na “sexuální orientaci” tak, aby byla v souladu s právními předpisy (Equality Act 2010). Sexuální orientace je zastřešující koncept, který zahrnuje sexuální identitu, chování a přitažlivost.

Podíl obyvatel Velké Británie, kteří se považují za lesbičku, gaye nebo bisexuála v roce 2017

  16-24 25-34 35-49 50-64 65+
Heterosexuální 89,6 92,1 93,4 94,1 95,2
Gay nebo lesbička 1,9 2,0 1,5 1,1 0,4
Bisexuální 2,3 0,9 0,5 0,4 0,3
Jiný 0,9 0,5 0,6 0,5 0,5
Neví nebo odmítá sdělit 5,3 4,4 4,1 3,8 3,7

Zdroj: Úřad pro národní statistiku (ONS)

 

Zdroj: Office for National Statistics