Proočkovanost osob ve věku 65 a více let proti chřipce

Podle databáze Evropských zdravotních ukazatelů ECHI (European Core Health Indicators) byla proočkovanost osob ve věku 65 a více let proti chřipce v roce 2014 nejvyšší ve Velké Británii. Na otázku, zda byli v posledních 12 měsících očkováni proti chřipce, tam kladně odpověděly tři čtvrtiny seniorů starších 65 let (79 %). Druhá nejvyšší proočkovanost seniorů proti chřipce byla zjištěna v Nizozemsku (73 %).

Naopak nejnižší proočkovanost byla v Estonsku a Bulharsku, pouze 1,5 % respektive 2,4 %.

V České republice byl podle uvedených údajů očkován proti chřipce méně než každý šestý senior či seniorka (necelých 16 %), průměr pro EU byl přitom 46 % (viz tabulka a kartogram níže).

Podíl lidí ve věku 65 a více let, kteří uvedli, že byli v posledních 12 měsících očkováni proti chřipce

Země Podíl (%) v roce 2014*
Spojené království 78,6
Nizozemí 72,9
Belgie 59,4
Španělsko 56,8
Francie 55,3
Island 53,4
Malta 53,4
Řecko 51,4
Irsko 51,2
Dánsko 48
Německo 47,5
Portugalsko 47
Lucembursko 46
EU28 45,9
Itálie 42,3
Švédsko 37,8
Průměr 33,6
Kypr 32,4
Maďarsko 28,6
Chorvatsko 24,4
Norsko 23,9
Rakousko 20,8
Česko 15,5
Slovensko 14,3
Slovinsko 11,5
Polsko 9,6
Turecko 8,9
Rumunsko 5,5
Litva 5,2
Lotyšsko 3,9
Bulharsko 2,4
Estonsko 1,5

Poznámka: Irsko (51,2 %) = nespolehlivý nebo nejistý údaj; EU28 (45,9 %) = odhadovaná hodnota; průměr (33,6 %) = agregované údaje; * poslední dostupný údaj

 

Podíl lidí ve věku 65 a více let, kteří uvedli, že byli v posledních 12 měsících očkováni proti chřipce

 

 

Zdroj: European Core Health Indicators (ECHI)