Praktika v Česku během posledního roku nenavštívil každý sedmý, v EU každý čtvrtý

Čtyři z deseti obyvatel EU (38 %) navštěvují svého praktického lékaře jednou až dvakrát za rok. V Česku je to necelá polovina obyvatel (45 %). Ani jednou během posledního roku nenavštívil svého praktika každý sedmý obyvatel ČR (14 %) (12 % žen a 17 % mužů). V EU to byla téměř čtvrtina (24 %). S věkem podíl Čechů a Češek, kteří nenavštívili praktického lékaře déle než rok klesá, ve věku nad 75 let je to jen zhruba každý dvacátý (cca 5 %). Vyplývá to z údajů Eurostatu za rok 2017. 

Desetkrát a častěji navštívilo lékaře méně než 7 % obyvatel ČR. S věkem podíl osob, které lékaře navštíví deset a vícekrát za rok roste. Ve věku 75 a více let to byl téměř každý šestý (17 %, 15,7 % mužů a 18,3 % žen). 

Častěji navštěvují praktického lékaře i zubaře ženy než muži.

Zubaře během posledního nenavštívilo ani jednou roku 45 % lidí v EU. V Česku jen 18 %. Desetina lidí v EU uvedla, že k zubaři chodí třikrát až pětkrát za rok.

Podíl obyvatel ČR podle počtu návštěv praktického lékaře během posledního roku

  Nikdy 1 až 2krát 3 až 5krát 6 až 9krát 10 a vícekrát
65-74 6,4 28,2 44,2 12,1 9,1
75+ 5,1 20,3 38,5 18,7 17,4
Celkem 14,2 45,2 26,7 7,4 6,6
EU 28 celkem 23,5 37,6 24,6 7,9 6,4

Podíl obyvatel, kteří navštívili praktického lékaře během posledního roku 10 a vícekrát*

Země Celkem* 65 až74 let 75 a více let
Dánsko 28,6 39,8 57,1
Rakousko 12,3 17,7 34,6
Belgie 11,7 15,9 31,2
Chorvatsko 10,9 21,1 25,4
Maďarsko 10,0 20,0 29,5
Slovinsko 8,6 11,9 13,0
Spojené království 8,4 10,5 13,9
Norsko 8,2 5,1 11,4
Irsko 8,0 10,9 20,5
Polsko 7,9 16,1 22,0
Lotyšsko 7,5 11,8 15,9
Německo 7,3 9,5 14,1
Francie 6,7 9,5 15,0
Česko 6,6 9,1 17,4
EU28 6,4 10,0 14,9
Španělsko 6,1 10,7 16,2
Slovensko 5,9 14,7 20,4
Lucembursko 5,7 7,1 12,5
Litva 5,3 9,9 12,6
Portugalsko 4,7 6,5 9,6
Bulharsko 4,6 8,9 11,7
Malta 4,3 7,3 11,7
Rumunsko 4,2 11,1 14,4
Švédsko 4,0 4,0 6,4
Nizozemí 3,9 3,4 7,9
Finsko 3,4 1,9 2,7
Estonsko 3,3 5,3 8,2
Itálie 2,5 4,5 8,5
Kypr 2,2 5,1 8,0
Řecko 1,7 3,3 4,7

* Pozn.: Řazeno sestupně podle hodnot ve sloupci “Celkem”

 

 

 

Zdroj: Eurostat