MMR dá na projekty seniorského bydlení a odstraňování bariér 450 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo akce určené k financování na podporu bydlení a výstavbu technické infrastruktury. Na celkem 240 projektů poputuje téměř 609 milionů korun. Dotace pomohou zvýšit kvalitu bydlení v České republice.  „Tyto dotace putují skutečně tam, kde jsou potřeba. Na pečovatelské byty, výstavbu domovů, kde mohou senioři nadále žít aktivním společenským životem, a také na lepší dostupnost objektů například odstraněním bariér u vstupu. Část peněz putuje i do regionu Solnice – Kvasiny, který se potýká s nedostatkem bytů a technické infrastruktury,“ uvedla ministryně Klára Dostálová. Na dotační tituly Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů a Bytové domy bez bariér půjde z této částky přes 450 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj v těchto dnech rozhodlo o schválení seznamů splněných, náhradních a zamítnutých žádostí o dotace z programů Podpora bydlení pro rok 2019 a Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny). Finance jsou poskytovány na výstavbu podporovaných bytů, bytových domů bez bariér, výstavbu technické infrastruktury, výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou a výstavbu bytů v těchto oblastech na základě výzvy k předkládání žádostí ze dne 5. listopadu 2019 až 9. listopadu 2019. Lhůta k předkládání žádostí byla ukončena ve dnech 1. až 7. února 2019.

V rámci programu Bytové domy bez bariér bylo schváleno celkem 153 projektů za téměř 199 milionů korun. V dotačních titulech pečovatelské byty a komunitní domy seniorů bude podpořeno celkem 37 projektů za zhruba 250 milionů korun. V rámci podprogramu Technická infrastruktura bude poskytnuto zhruba 40 milionů korun na 43 projektů. Na dalších sedm projektů z programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) bylo rozděleno 119 milionů korun.

Program Dotační titul Počet akcí Výše dotace v Kč
Podpora bydlení pro rok 2019 Pečovatelský byt 25 141 600 000
Komunitní dům seniorů 12 109 800 000
Bytové domy bez bariér 153 198 790 024
Technická infrastruktura 43 39 760 000
Program Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (Solnice – Kvasiny) 2019 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 3 78 546 703
Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 4 40 740 867
Celkem   240 609 237 594

 

Ilustrační foto: Pixabay.com