Praktická příručka: Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se sociálními partnery vydalo publikaci Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů (Poziční zpráva sociálních partnerů). Jedná se o praktickou příručku pro všechny, kteří kolektivně vyjednávají na podnikové úrovni. Publikace obsahuje informace o rozdílech v odměňování mezi ženami a muži, o rozdílech mezi organizacemi, kde je uzavřena kolektivní smlouva, a organizacemi, kde kolektivní smlouva uzavřena není, doporučení pro kolektivní vyjednávání, zajímavé zahraniční zkušenosti a další informace. Její cennou a praktickou součástí jsou konkrétní modelová ustanovení do podnikových kolektivních smluv.

Publikace byla vydána v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazůSvazem průmyslu a dopravy ČRKonfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Unií zaměstnavatelských svazů ČR v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_00 9/0003702) financovaný z Evropského strukturálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Stáhnout publikaci lze na stránkách Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče nebo prostřednictvím tohoto odkazu.

Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR