Vzhledem k tomu, že Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří sídlí v Brně a do Prahy se již jako vlastníci a správci nejstarší české nemocnice, do jejíhož areálu kostel historicky náležel, nevrátí, obrátil se na hlavní město Prahu s nabídkou jeho prodeje.

„Jsem moc rád, že se nám po dlouhých a vleklých jednáních podařilo dosáhnout shody. Jednak jsme snížili původně předpokládanou cenu téměř o jednu pětinu, tedy o 20 milionů. Kostel již léta slouží jako významný kulturní svatostánek a Praha do něj již v minulosti investovala značné prostředky v rámci údržby, nicméně ta otázka rozdílného vlastnictví je samozřejmě problematickou z pohledu dlouhodobých udržitelných investic. Jsem rád, že takto významný objekt směřuje do vlastnictví hlavního města Prahy, a to pravé z důvodu zachovaní i jeho kulturního a společenského poslaní. Bylo by velice nešťastné, aby ho potkal příklad kostelu svatého Michala, který je také v centru města a jistou dobu v něm byl dokonce klub, ale i nevěstinec. To je nedůstojný způsob využiti takovýchto objektů,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Kostel sv. Šimona a Judy je součástí areálu, který dále tvoří budovy kláštera a nemocnice. Nachází se na nároží ulic Dušní a U Milosrdných, hlavní vstup do objektu je z ulice Dušní. Budovy kláštera a nemocnice, resp. pozemky, kterých jsou součástí, jsou již ve vlastnictví hlavního města. Kostel včetně zázemí je na základě nájemní smlouvy dlouhodobě v nájmu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK jako koncertní síň pro koncerty komorní hudby.

„Celková cena předmětné nemovitosti činí podle znaleckých posudků 124 981 550 korun. Po jednáních jsme se shodli na ceně 99 999 000 korun, tedy o 20 procent nižší, než je cena obvyklá,“ upřesnil ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP Jan Rak.