Údaje o omezení svéprávnosti nebo (ne)dostupnost sociálních služeb. Vyšlo nové číslo časopisu Demografie

V novém čísle odborného recenzovaného časopisu Demografie (2/2020) (stáhnout celé číslo) naleznete zajímavé články zaměřené například na témata duševních poruch a omezení svéprávnosti v ČR v regionálním pohledu nebo článek docenta Ladislava Průši s názvem “Přispěl zákon o sociálních službách ke zvýšení jejich dostupnosti?” Autor článku dochází k závěru, že celkový počet míst se sice zvýšil, ale tento nárůst byl způsoben vyšším počtem míst v domovech zřizovaných komerčními subjekty nebo neziskovými organizacemi.

V úvodním článku druhého čísla 62. ročníku časopisu Demografie Filip Hon a Jitka Langhamrová analyzují a modelují míry plodnosti žen podle věku v České republice za pomocí moderních statistických metod. V článku nazvaném Interpolace měr plodnosti v ČR pomocí kvadratických splinů ve vybraných letech zároveň ukazuje na možnosti využití této metody pro projekce plodnosti.

Lubica Juríčková, Kateřina Ivanová, Blanka Nechanská a David Pánek publikují přehledový článek s názvem Duševní poruchy a omezení svéprávnosti v České republice v regionálním pohledu. Cílem příspěvku je ověřit možnosti propojení dat ze zdravotnické a justiční statistiky a na jejich základě popsat výskyt a vývoj vybraných duševních poruch spojených s omezením svéprávnosti v soudních krajích ČR.

Ladislav Průša se v posledním přehledovém příspěvku tohoto čísla ptá, zda Přispěl zákon o sociálních službách ke zvýšení jejich dostupnosti? Dochází k závěru, že celkový počet míst se sice zvýšil, ale tento nárůst byl způsoben vyšším počtem míst v domovech zřizovaných komerčními subjekty nebo neziskovými organizacemi. Ve vztahu k počtu obyvatel ve věku 65 let a více navíc dostupnost klesá.

Celé nové číslo časopisu Demografie naleznete zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ.

Tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakty:
Jiří Novotný
redakce Demografie
e-mail: redakce@czso.cz

Roman Kurkin
předseda redakční rady
e-mail: roman.kurkin@czso.cz

 

Zdroj: Český statistický úřad