Publikace shrnuje zkušenosti s podporou komunitního bydlení seniorů

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje připravilo novou publikaci „Komunitní dům seniorů 2016-2018“. V rámci programu Podporované bydlení byl v roce 2015 vyhlášen nový dotační titul Komunitní dům seniorů. Tato publikace představuje souhrn již realizovaných projektů komunitních domů seniorů, navíc shrnuje dosavadní zkušenosti z jejich fungování, hodnotí přínosy, ale zabývá se také úskalími, se kterými se investoři při výstavbě a provozu komunitních domů seniorů potýkají.

Cílem dotačního titulu výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 a více let, kteří mají zájem žít ve společnosti ostatních seniorů. Tím má být uchována a prodloužena jejich soběstačnost a nezávislost, ale současně jim má být umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. Podmínkou je však dosavadní schopnost žít samostatně, i když lze počítat se zhoršujícím se zdravotním stavem. Mezi další podmínky však patří i nepřekročení daného příjmu a senior nemůže vlastnit jinou nemovitost vhodnou k bydlení.

Publikaci ve zmenšené velikosti (15 MB) můžete stáhnout zde.

Originální publikaci (65 MB) můžete stáhnout na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje (stáhnout).

Byty v domech s pečovatelskou službou v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností (2016)
(pro zobrazení údajů v kraji vyberte zvolený kraj)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Ilustrační foto: deborah cortelazzi (Unsplash)