Výstava fotografií Jindřicha Štreita Ze tmy ke světlu v Praze

Do 29. září bude na Staroměstské radnici k vidění výstava fotografií předního fotografa Jindřicha Štreita Ze tmy ke světlu, zaměřená zejména na práci kaplanů a dobrovolníků v českých věznicích. Výstavu v úterý zahájil autor spolu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Petrem Dohnalem, předsedou spolku Vězeňská duchovenská péče Pavlem Zvolánkem a dalšími.

Fotografická výstava Jindřicha Štreita „Ze tmy ke světlu“ zachycuje zcela originálním způsobem službu vězeňských kaplanů při práci s lidmi, kteří mají snahu napravit a změnit svůj život. Tento projekt vznikal dva roky, během kterých Jindřich Štreit navštívil dvacet vězeňských zařízení.

Jindřich Štreit sám považuje tuto výstavu za zásadní ve své dosavadní tvorbě. Nejen proto, že je to poslední výstava, která se uskuteční na Staroměstské radnici, kde jak autor dodává doposud neměl samostatnou výstavu, ale také proto, že toto téma jej velice oslovilo.

„Před dvěma lety jsem byl osloven Vězeňskou duchovenskou péčí, abych vytvořil cyklus fotografií na téma vztahu kaplanů a vězňů k 20. Výročí kaplanské služby ve věznicích. Téma mne silně zaujalo. Pochopil jsem, že kaplani ve vězení jsou velmi potřební a důležití. Mnohdy suplují psychology. Pomáhají lidem, kteří spáchali těžké zločiny, najít sebe samy. Rozebrat příčiny a hledat východisko. Považuji tento cyklus za velmi důležitý i pro společnost, která nemá představu, jak důležitá je role kaplana v opuštěnosti, s výčitkami svědomí a hledání nové cesty.“

 

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby