Anglie: Nárůst počtu zemřelých ve věku nad 75 let v důsledku demence a respiračních nemocí

Britský národní statistický úřad zveřejnil údaje o nárůstu počtu zemřelých v Anglii a Walesu mezi rokem 2014 a 2015.

Počet zemřelých se zvýšil o 28,1 tisíc, z toho  86 % (24,2 tisíc) tvořili lidé starší 75 let. U 41 % úmrtí v této věkové kategorii byla základní příčinou demence resp. Alzheimerova choroba, u 31 % respirační nemoci. Zvýšení počtu úmrtí má přímý dopad na naději dožití při narození pro Anglii a Wales. Ta se v roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 podle předběžných údajů snížila o 0,2 roku pro muže (na 79,3 let) a 0,3 roku pro ženy (na 82,9 let).

 

Zdroj: Britský statistický úřad