Počet vyplacených invalidních důchodů v roce 2015 podle stupně a věkové kategorie

V roce 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplacela 411,6 tisíc invalidních důchodů. Z toho necelá polovina připadá na důchody (invaliditu) ve třetím stupni (45 %, resp. 185,4 tisíc osob), 39 % na invaliditu v prvním stupni (158,7 tisíc) a 16 % na invaliditu v 2. stupni (67,4 tisíc osob). Necelá čtvrtina (24 %) všech příjemců invalidního důchodu spadala do věkové kategorie 55-59 let (100,5 tisíc osob), před věkovou kategorií 60-64letých (18 %), ve které invalidní důchod pobíralo celkem 74,9 tisíc osob.

 

Věková kategorie Invalidní důchod I. stupně Invalidní důchod II. stupně Invalidní důchod III. stupně Celkem
0-19 let 340 220 1 340 1 900
20-24 let 2 453 1 424 6 336 10 213
25-29 let 4 372 1 993 8 036 14 401
30-34 let 6 599 2 642 9 983 19 224
35-39 let 11 993 4 572 14 246 30 811
40-44 let 18 058 6 654 17 250 41 962
45-49 let 21 500 8 430 18 365 48 295
50-54 let 31 369 12 869 24 764 69 002
55-59 let 43 289 19 386 37 841 100 516
60-64 let 18 734 9 198 46 971 74 903
65-69 let 24 9 311 344
70-74 let 0 0 0 0
75-79 let 0 0 0 0
80-84 let 0 0 0 0
85-89 let 0 0 0 0
90 a více let 0 0 0 0
Celkem 158 731 67 397 185 443 411 571

Zdroj: ČSSZ

 

Invalidita

Invalidita je jednou z podmínek nároku na invalidní důchod. Pojištěnec je invalidní, pokud je okresní správou sociálního zabezpečení uznán za invalidního. Invalidita je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav zapříčiňující pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Ztrátu pracovní schopnosti stanoví tzv. posudkový lékař v rámci zjišťující nebo kontrolní lékařské prohlídky.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce klesla

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně;
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně;
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Zdravotní stav se může v čase měnit, takže na základě kontrolní prohlídky může být pokles pracovní schopnosti stanoven odlišně od předchozí lékařské prohlídky.

 

Invalidní důchod

Invalidní důchod získá ten, jehož schopnost pracovat poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu aspoň o 35 % a nedosáhl věku 65 let. Aby mohl být invalidní důchod přiznán, musí být splněna též podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nejde-li o invaliditu vzniklou následkem pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo z některých příčin souvisejících s obranou státu. Potřebná doba je odstupňována podle věku v době vzniku invalidity. Výše invalidního důchodu je stanovena součtem základní výměry a procentní výměry a liší se podle stupně invalidity. Pokud invalidita třetího stupně vznikla před dosažením věku 18 let, stanoví se nárok na invalidní důchod podle zvláštních pravidel; ta platí i pro některé další mladé invalidy.

Zdroj: Slovník sociálního zabezpečení (MPSV) (slovnik.mpsv.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.