Publikace Život cizinců v ČR – 2016

Publikace Život cizinců v ČR (stáhnout) doplňuje ročenku Cizinci v České republice. Letos se publikace zaměřuje na výdělečně činné cizince. Jde tedy jak o cizince-zaměstnance, tak o cizince, kteří na našem území podnikají na základě uděleného živnostenského oprávnění. Publikace přináší údaje za rok 2015 i delší časové řady. Zdroj: ČSÚ