Quo vadis, rehabilitace?

Organizátoři 10. Pfeifferových dnů si nemohli vybrat výstižnější název konference a příznačnější datum. Klinika rehabilitačního lékařství na počest životního jubilea profesora MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc., zakladatele moderní rehabilitace, uspořádala odborné setkání 19. dubna 2017, tedy dva dny po 98. narozeninách nestora oboru.

Významní hosté připomněli posluchačům milníky světové i české rehabilitace, junioři pak hovořili o současných projektech, které představují výzvy pro budoucí rozvoj rehabilitace.

Přečíst článek…

 

Zdroj: Medical Tribune

Foto: Lucie Kudláčková