ODS: Slib na zvýšení odměn pro zdravotní sestry ze strany ministerstva zdravotnictví vázne, řešit to musí kraje

Slib zvýšení mezd pro zdravotní sestry u lůžek ve směnném provozu o 2 tisíce korun přehodilo ministerstvo na kraje. Bohužel s tím předává i celou řadu nejasností. Děje se tak navíc pozdě. Ne minutu před dvanáctou, ale dvě hodiny po dvanácté. Administraci dotace, která má všem zdravotnickým zařízením pokrýt náklady na splnění slibu, mají zajistit krajské úřady.

„Jde samozřejmě o velmi vážné téma, všichni usilujeme o lepší finanční ohodnocení zdravotníků. Uděláme maximum pro to, aby se finanční prostředky ke zdravotním sestrám do nemocnic dostaly. Zajištění ze strany ministerstva je ale naprosto nezvládnuté. Dotační program neodpovídá na celou řadu důležitých otázek, ministerstvo samo navíc vydává rozporuplné informace. Ministerstvo v průvodním dopise například stanoví termín pro předání žádostí na 30. červen, v Metodice pro žadatele o dotaci uvádí ale jiný termín, a to 8. 12. letošního roku. Ministr ve svém dopise ze 16. června slibuje, že dotace může k poskytovatelům dorazit ještě před výplatním termínem červencové výplaty, což se při nejlepší dobré vůli krajů a při optimální součinnosti s poskytovateli podařit v žádném případě nemůže! To znamená, že poskytovatelé budou nuceni v červenci zvýšit mzdy bez reálné finanční podpory,“ uvedl radní pro zdravotnictví Středočeského kraje a místopředseda ODS Martin Kupka.

Navíc až koncem června bude údajně jisté, jestli na ministerstvo zdravotnictví dorazí finanční prostředky z ministerstva financí. V Metodice MZ ČR jsou určeny kraje a hl. město Praha jako výhradní místa, která mohou poslat na MZ ČR žádost do výběrového dotačního řízení, přitom na tiskové konferenci z úst ministra zaznělo, že zdravotnickým zařízením pošle dotaci MZ ČR přímo, o čemž není v Metodice ani slovo.

„Ministerstvo znovu uplatňuje jiný postup pro své fakultní nemocnice a pro všechny ostatní. Jen těm svým pošle nakonec peníze přímo. Není jasné, jakým způsobem finanční prostředky MZ ČR na účty krajů poukáže, neřeší a přesně nevymezuje okruh zařízení, kterých by se dotace měla týkat, zda má jít rovněž o lázně a dětská centra, případně další zařízení. Ze strany vlády je to absolutně polovičaté řešení. Místo systémové pomoci je to drahý mechanismus finančních dotací, který zatíží kraje a doteď není jasné, jaká přesná pravidla bude mít. Těch děr má celé řešení hned několik,“ upozorňuje radní pro zdravotnictví Libereckého kraje Přemysl Sobotka.

 

Zdroj: www.ods.cz