Ženy by se v budoucnu mohly ohledně svého příjmení samy rozhodnout, zda budou či nebudou užívat koncovku -ová

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny dnes projednával novelu zákona o matrikách. Schválil, mimo jiné, i pozměňovací návrh zmocněnkyně vlády pro lidská práva a poslankyně Heleny Válkové a poslance Ondřeje Profanta týkající se přechylování.

Na základě tohoto pozměňovacího návrhu, pokud bude schválen Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení, bude na rozhodnutí ženy zda se při sňatku rozhodne přijmout jméno partnera bez typické přípony –ová nebo se přikloní k tradičnímu českému užívání příjmení.

„Jsem ráda, že Výbor schválil tento pozměňovací návrh a těší mne, že kladné stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu zaujalo i Ministerstvo vnitra,“ řekla Helena Válková po jednání.

Zmocněnkyně pro lidská práva již v minulosti prohlásila, že ženy mají pro volbu způsobu uvádění svého příjmení často velmi subjektivní důvody, jejichž závažnost za ně logicky nemůže posuzovat stát.

 

Zdroj: Vláda ČR