Zdravotní výbor sněmovny podpořil novelu zákona o léčivech. Její součástí je i sdílený lékový záznam, který má omezit nežádoucí interakce a duplicitní užívání léků

Poslanci zdravotního výboru Parlamentu ČR dnes podpořili připravovanou novelu zákona o léčivech, jejíž součástí je i sdílený lékový záznam pacienta. Novelu i s připomínkami zdravotního výboru by v nejbližší době měli projednat poslanci ve druhém čtení na společné schůzi Sněmovny. Lékový záznam pacienta umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta, což povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitního používání a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Novela zákona o léčivech také přináší snížení maximální sankce za nepředepsání elektronického receptu na 300 tisíc korun.

Sdílený lékový záznam pacienta je jednou z klíčových funkcionalit eReceptu. Umožňuje, aby s daty, která jsou v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli pracovat zdravotničtí pracovníci. Ti je budou moci využívat ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče. „Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací. Díky sdílenému lékovému záznamu bude pacient významně více chráněn před nežádoucími lékovými interakcemi a duplicitami léků, které by mohly poškodit jeho zdraví,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Je nutné zdůraznit, že pacient bude mít vždy právo vyslovit se sdílením dat nesouhlas, případně udělit souhlas konkrétnímu lékaři.

Příprava sdíleného lékového záznamu pacienta byla konzultována s Úřadem pro ochranu osobních údajů tak, aby byla ochrana citlivých údajů o pacientech maximální. „Do lékového záznamu jsme zabudovali škálu preventivních i následných záruk technického i administrativního charakteru zajišťujících, že se k němu dostanou jen povolané osoby, a odrazujících i tyto osoby od neoprávněného zacházení s daty pacienta. Nahlížet do lékového záznamu bude dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že pacientovi poskytuje zdravotní služby,“ doplnil náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel k tomu, jak bude systém zabezpečen.

Ministerstvo zdravotnictví vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby sdílený lékový záznam pacienta byl spuštěn co nejdříve po schválení Parlamentem ČR, a je připraveno k tomu poskytnout maximální součinnost. S ohledem na stávající stav a probíhající legislativní proces předpokládáme, že bude spuštěn na začátku příštího roku.

 

Zdroj: MZ ČR