Slovensko hostilo expertní peer review o sociální ekonomice. Zúčastnili se zástupci deseti zemí EU

Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky uspořádalo ve spolupráci s Evropskou komisí ve dnech 20. – 21. června 2019 mezinárodní Peer Review s názvem “Sociální ekonomika a sociální podniky v legislativě a praxi“. Poznatky a zkušenosti v oblasti sociální ekonomiky si na něm vyměnili účastníci z 10 vybraných zemí EU.

“Jsem velmi rád, že právě Slovensko může hostit tuto významnou událost. S přípravou legislativy o sociální ekonomice a sociálním podnikáním máme velmi čerstvé zkušenosti a právě zde vidíme prostor bavit se o tom, co lze ještě vylepšit a co se uplatnilo v jiných zemích,” uvedl státní tajemník Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Branislav Ondruš.

Na setkání prezentovali zúčastněné členské země a zástupci Evropské komise vlastní zkušenosti s fungováním sociální ekonomiky. Následně v pracovních skupinách diskutovali především o hlavních typech přímé a nepřímé podpory pro sociální podniky, o právním a regulačním rámci při podpoře sociálního podnikání a také o tom, jak mohou sociální podniky vytvořit efektivní a udržitelná pracovní místa například pro dlouhodobě nezaměstnané.

Mluvili i o hlavních výzvách při měření hospodářského a sociálního dopadu sociálních podniků. “Těší mě, že kolegové ze zastoupených zemí náš nový zákon na podporu sociálního podnikání považují za jeden z nejlepších v EU. Vyzdvihli zejména vzácnou míru spolupráce při jeho přípravě mezi představiteli ministerstva, zástupci akademické obce a experty z praxe,” sdělil Branislav Ondruš.

“Sociální ekonomika není jednorázové řešení, ale běh na dlouhou trať, který vyžaduje komplexní přístup a odbornou a politickou podporu,” uvedla v závěru ředitelka odboru evropské strategie zaměstnanosti ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny a zároveň iniciátorka této akce Ľubica Růžičková.

Mezi účastníky akce nechyběly více domácí odborníci, kteří se podíleli na tvorbě zákona o sociální ekonomice a sociálních podnicích, včetně ředitelky odboru sociální ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej, zástupkyně SAV Zuzany Poláčková, jakož i starosty obce Spišský Hrhov a zároveň zakladatele sociálního podnikání na Slovensku Vladimíra Ledeckého.

 

Zdroj: MPSVR SR