VZP: Za pět let se počet lidí s demencí zvýšil o 38 %. Náklady na jejich péči rostly ještě rychleji

Alarmujícím tempem přibývá v posledních letech mezi klienty VZP těch, u nichž lékaři vykazují Alzheimerovu chorobu. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 38 %. Ještě mnohem rychleji rostou náklady na léčbu – za stejnou dobu stouply o 71 % a loni přesáhly 1,27 miliardy korun. Neradostná statistika vyplývá z analýzy, kterou pojišťovna zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby. Ten připadá na sobotu 21. září.

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne populace, přibývá i nemocných. Tyto skutečnosti dokazují i data VZP. Za posledních 5 let se zvýšil počet nemocných o více než 12 tisíc. Postižené touto nemocí jsou více ženy než muži.

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči o ně

Rok Počet pacientů Náklady v tisících korun
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Na pacienta
2014   9 537 22 500 32 037 202 394 540 795   743 189 23,197
2015 10 855 25 007 35 862 252 202 638 897   891 100 24,848
2016 11 639 26 904 38 543 280 952 684 631   965 583 25,052
2017 12 472 29 056 41 528 323 032 803 895 1 126 927 27,137
2018 13 398 30 783 44 181 361 723 910 006 1 271 729 28,785
Srovnání 2014/2018 +40,48 % +36,81 % +37,91 % +78,72 % +68,27 % +71,11 % +24,09 %

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence. Choroba začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, jakou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat. Podrobně je vše popsáno například na stránkách České alzheimerovské společnosti.

Co se týče regionálního rozložení klientů VZP s Alzheimerovou chorobou, nejvíce jich za posledních pět let přibylo v Libereckém kraji (61,08 %) a ve Zlínském kraji (51,05 %). Naopak nejmenší nárůst zaznamenali lékaři v Moravskoslezském kraji (24,72 %) a v Praze (28,54 %).

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých regionech

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Srovnání 2014/2018
Praha 4 412 4 912 5 059 5 403 5 671 +28,54 %
Středočeský kraj 3 100 3 513 3 802 4 094 4 447 +43,45 %
Jihočeský kraj 1 799 2 047 2 236 2 459 2 573 +43,02 %
Plzeňský kraj 1 578 1 729 1 923 2 136 2 234 +41,57 %
Karlovarský kraj 709 748 852 1 025 1 046 +47,53 %
Ústecký kraj 2 396 2 657 2 893 3 097 3 200 +33,56 %
Liberecký kraj 1 074 1 259 1 390 1 611 1 730 +61,08 %
Královéhradecký kraj 1 804 1 976 2 215 2 380 2 679 +48,50 %
Pardubický kraj 2 366 2 654 2 819 3 113 3 191 +34,87 %
Vysočina 2 175 2 476 2 582 2 804 2 933 +34,85 %
Jihomoravský kraj 3 817 4 417 4 815 4 939 5 376 +40,84 %
Olomoucký kraj 1 615 1 745 1 790 1 893 2 099 +29,97 %
Moravskoslezský kraj 3 192 3 408 3 639 3 829 3 981 +24,72 %
Zlínský kraj 2 000 2 321 2 528 2 745 3 021 +51,05 %
Celkem 32 037 35 862 38 543 41 528 44 181 +37,91 %

Svým klientům starším 65 let nabízí VZP příspěvek až 500 korun na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Na výběr jsou pracovní sešity ve dvou různých stupních obtížnosti pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti, řeči a slovní zásoby, zrakově prostorových dovedností, schopnosti plánovat a rozhodovat atd. Sešity, do nichž se dají cvičení přímo vyplňovat, lze zároveň využít jako zdroj tipů pro další možnosti tréninku.

 

Zdroj: VZP