Sociální služby dosud proočkovaly dvě třetiny klientů pobytových služeb pro seniory

Poskytovatelé sociálních služeb pobytového typu (domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb pobytového typu) dosud proočkovali průměrně 61 % klientů a 44 % zaměstnanců. Vyplývá to z dotazníkového šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Česká republika se téměř rok potýká s epidemií onemocnění SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu přistoupila vláda ČR již v prvním týdnu ledna letošního roku k očkování, které je naplánováno ve třech etapách. Prioritou jsou v první etapě (I A) nejen klienti domovů pro seniory (DpS), domovů se zvláštním režimem (DZR), odlehčovacích služeb pobytového typu a domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a zaměstnanci v přímém kontaktu s pacienty nebo uživateli těchto zařízení.

APSS ČR realizovala ve dnech 28. až 29. ledna dotazníkové šetření k aktuální proočkovanosti proti covidu-19 v zařízeních (nezávisle na podání 1. nebo 2. vakcíny), které bylo určeno pro DpS, DZR, odlehčovací služby pobytového typu a DOZP. V rámci dotazníkového šetření získala APSS ČR data od 367 pobytových zařízení sociálních služeb.

Za seniorská zařízení odpovědělo 295 poskytovatelů, z jejichž odpovědí vyplývá, že nejméně klientů je očkováno v Ústeckém, Karlovarském a Pardubickém kraji. Nejčastěji zmiňovaným důvodem je to, že poskytovatelé sociálních služeb (seniorských zařízení) nemají k dispozici vakcíny ani dostatek informací od krajských koordinátorů očkování.

„Dvě třetiny proočkovaných klientů pobytových služeb pro seniory je dobrý výsledek, předpokládáme, že se toto číslo ještě trochu navýší a zároveň by to mělo znamenat březnový pokles počtu nakažených v sociálních službách. Znepokojující však je zjištění, že v celé třetině pobytových služeb očkování ještě nezačalo,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Za domovy pro osoby se zdravotním postižením odpovědělo celkem 72 poskytovatelů. Dle jejich odpovědí je nejméně klientů očkováno v Ústeckém, Zlínském a Pardubickém kraji (dále Olomoucký a Královéhradecký). Nejčastěji zmiňovaným důvodem, stejně jako u seniorských zařízení, je to, že poskytovatelé sociálních služeb (DOZP) nemají k dispozici vakcíny ani dostatek informací od krajských koordinátorů očkování.

Průměrně je proočkováno 52 % klientů z dotázaných zařízení DOZP, která začala očkovat, a 44 % zaměstnanců.