Těhotné ženy nejčastěji využívají příspěvek na screeningová vyšetření nebo pomůcky ke kojení

O příspěvek v celkové výši až 3 000 korun může požádat každá klientka VZP v průběhu celého svého těhotenství nebo prvního roka života svého potomka. V minulém roce příspěvek využilo více než 62 tisíc žen. Za posledních 8 let, kdy je tento příspěvek poskytován, to bylo nejvíce. Největší zájem je o screeningová vyšetření nebo příspěvek na pomůcky ke kojení. Příspěvky lze využít také na vhodnou pohybovou aktivitu, kurz přípravy k porodu nebo na služby laktačních poradkyň.

Screeningová vyšetření nebo příspěvek na pomůcky ke kojení

Příspěvek ženy využívají nejčastěji na screeningová vyšetření, která slouží k vyloučení případné vrozené vady plodu, jako například Downova syndromu. Tento screening je kombinací vyšetření krve matky a podrobného ultrazvukového vyšetření plodu, započítává se i věk matky. Díky tomu si může maminka už ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude tímto postižením trpět. Na kterékoliv z těchto vyšetření lze čerpat příspěvek až 1 500 Kč.

V roce 2019 tento příspěvek z fondu prevence čerpalo skoro 49 tisíc těhotných žen nebo čerstvých maminek. Loni to bylo více než 62 tisíc žen, kterým pojišťovna vyplatila celkem přes 125 milionů korun, což je o 56 milionů více než ve 2019.

„Těší nás narůstající zájem, který svědčí také o zvyšující se odpovědnosti maminek,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP.

Podporu pro nedonošené novorozence

Nedonošení novorozenci s porodní váhou do 1 500 gramů potřebují speciální výživu, která však není pro každého cenově dostupná. VZP proto maminkám těchto dětí nabízí pomoc v samostatném programu, v rámci kterého mohou čerpat až 3 000 korun, a to nejenom na výše zmíněnou výživu, ale i na rehabilitační péči pro tyto děti.

V roce 2020 VZP podpořila celkem 178 předčasně narozených miminek. Jejich maminkám vyplatila celkem 411 tisíc korun, což je o 156 tisíc korun více než v roce 2019.

Pět set korun na pomůcky zakoupené v lékárně

Nové maminky a jejich děti mohou dostat také poukaz na příspěvek v hodnotě 500 korun na potřeby nebo pomůcky zakoupené v lékárně. Jedná se o novinku, kterou v loňském roce využilo přes 19 tisíc maminek. VZP jim vyplatila celkem 9,3 milionu korun.

Veškeré programy pro maminky a novorozence jsou za stejných podmínek aktivní také v letošním roce a podmínky jejich čerpání jsou dostupné na webu pojišťovny (www.vzp.cz/prispevky).

Program VZP pro těhotné ženy a maminky

Rok Počet příspěvků
2014 16 287 8 135 319
2016 24 644 23 338 286
2017 27 792 34 467 419
2018 30 840 36 306 364
2019 35 170 69 702 257
2020 62 852 125 324 085

Srovnání podle zájmu o příspěvek za rok 2020

Screeningová vyšetření 54 %
Dentální hygiena 21 %
Pomůcky ke kojení 19 %
Vhodná pohybová aktivita v těhotenství 3 %
Kurz přípravy k porodu 2 %
Laktační poradenství 1 %

Celkový součet čerpání finančních prostředků na příspěvky pro těhotné ženy a maminky

Typ příspěvku Celková částka
Screeningová vyšetření 72 995 384 Kč
Pomůcky ke kojení 23 719 700 Kč
Dentální hygiena 22 002 634 Kč
Vhodná pohybová aktivita v těhotenství 2 870 880 Kč
Kurz přípravy k porodu 2 648 194 Kč
Laktační poradenství 1 087 293 Kč
Celkový součet 125 324 085 Kč

 

Zdroj: VZP