ENIL: Otevřený dopis evropských expertů na deinstitucionalizaci české vládě

Evropská expertní skupina pro transformaci ústavní péče na péči komunitní (European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care – EEG) zaslala vládě ČR otevřený dopis, ve kterém vyjadřuje hluboké znepokojení v reakci na zveřejnění výzev č. 29 a 30 Integrovaného operačního programu pro regionální rozvoj (IROP), zaměřených na rozvoj sociálních služeb a zveřejněných 29. dubna 2016. Důvodem je zejména možnost financování výstavby rezidenčních služeb pro osoby se zdravotním postižením, které mohou vést k segregaci a vyloučení ze společnosti.

Skupina varovala zejména před “domovy se zvláštním režimem”, pro které není stanoven maximální počet uživatelů. Ve výzvě nejsou podle expertní skupiny specifikovány ani technické či jiné standardy, uvádí na svých stránkách Evropská síť pro nezávislý život (ENIL – European Network on Independent Living) v článku “Podpora institucionální péče z evropských fondů?“.

Výzva podle Evropské sítě na podporu nezávislého života (ENIL) umožňuje výstavbu a rekonstrukci pobytových služeb ústavního typu, což v žádném případě neodpovídá bydlení v komunitě a nenabízí uživatelům příležitosti pro začlenění nebo zapojení do života společnosti.

Předpisy týkající se Evropských strukturálních a investičních fondů 2014 – 2020 (European Structural and Investment Funds Regulations 2014-2020) neumožňují podporovat rekonstrukci nebo výstavbu nových ústavních zařízení pro děti a dospělé se zdravotním postižením, jak tomu bylo v programovacím období 2007 – 2013.

Expertní skupina proto v otevřeném dopise požádala řídící orgán v ČR o revizi výzvy a vydání dalších doporučení s cílem usnadnit proces deinstitucionalizace služeb v ČR.

 

Zdroj: Evropská síť na podporu nezávislého života (ENIL)

 

Související dokumenty