BBC: Pečovatelé(ky) v Anglii musí podle nových standardů u klienta strávit minimálně 30 minut

 

Pečovatelé v Anglii by měli podle nového “zlatého standardu” pro služby strávit v domácnosti seniorů alespoň 30 minut během návštěvy. Doporučení Národního institutu pro kvalitu zdravotních služeb a péče (The National Institute for Health and Care Excellence – NICE) tímto reaguje na zprávy, že pečovatelé tráví během návštěvy u svých klientů 15 minut a méně. NICE doporučuje také sadu opatření, který zahrnuje také to, aby se pečovatelé o jednoho klienta neměnili příliš často. Současně NICE uznal, že zavedení změn bude vyžadovat navýšení finančních prostředků na sociální služby.

Pojem domácí péče (“home care”) v Británii zahrnuje služby poskytované doma, jako je například pomoc s hygienou, oblékáním a stravováním. Na rozdíl od zdravotní péče (NHS), lidé musí za “domácí péči” (“sociální”) platit. Pouze osoby s nejnižšími příjmy mohou obdržet pomoc ze strany obcí.

V současné době je v Anglii příjemcem “domácí péče” (tj. sociální péče) asi půl milionu lidí, přičemž více než 70 % z nich dostává příspěvky ze strany municipality na službu. Dalších 1,5 miliónů lidí spoléhá na podporu a péči ze strany rodiny a přátel.

Podle BBC je to poprvé, kdy NICE vydala pokyny pro sektor sociální péče – tradičně se zaměřuje na zdravotní služby (NHS). Působnost NICE byla na oblast sociálních služeb rozšířena v důsledku rostoucího uznání, že sociální služby – domovy pro seniory a pomoc v domácnosti, které jsou financované místními samosprávami – mají přímý dopad na zdravotní služby (NHS).

 

Standardy doporučují:

  • žádné návštěvy nemají být kratší než 30 minut, s výjimkou následných kontrol následujících po delší předchozí návštěvě v tomtéž dni, například za účelem zkontrolování užití léků
  • je třeba zajistit, aby lidé znali své pečovatele a měli co nejčastěji stejnou pečující osobu co nejdéle
  • pečovatelé by měli být vyškoleni v tom, aby uměli rozpoznat a reagovat na zdravotní problémy, jako je demence nebo cukrovka
  • lepší koordinace mezi zdravotními službami (NHS) a sociálními službami
  • informovat předem seniory, pokud jejich pečovatel je opožděn nebo se nemůže dostavit – pro ty, kteří jsou ohroženi, zavést plány péče

Profesorka Gillian Leng, náměstkyně generálního ředitele NICE podle BBC uvedla, že kvalitní domácí péče (home care v britském kontextu, tedy sociální služba – pozn. red.) může ve skutečnosti vést k úsporám finančních prostředků, protože domácí péče je méně nákladná než péče poskytovaná v domovech nebo nemocnicích. “Bez správné a dostatečné podpory mohou starší lidé trpět sociální izolací, malnutricí (podvýživou) nebo zanedbáváním,” uvedla. “Hrozí jim také riziko poranění, například v důsledku pádu nebo jiné nehody.”

Přečíst celý článek

 

Zdroj: BBC (foto: freeimages.com)