Vysokou zaměstnanost udržuje rostoucí počet pracujících ve vyšším věku

Na vysoké zaměstnanosti se v České republice podílejí hlavně lidé vyššího věku. V průběhu posledních dvaceti let se počet pracujících starších 60 let zvýšil o 188 tisíc na 356 tisíc v roce 2015. V celém dvacetiletém období se zvýšil počet pracujících mužů v tomto věku o 122 tis. a počet žen o 66 tis. Pracovní zapojení osob ve vyšším věku tak rozhodujícím způsobem ovlivňuje celkovou zaměstnanost. Údaje zveřejnil Český statistický úřad.

Počet pracujících ve věku 60 let a více značně převažuje nad počtem pracujících do 25 let a počet pracujících ve věku 65 a více je dokonce pětkrát vyšší než počet zaměstnaných mladých do 20 let.

Růst zaměstnanosti je patrný především ve věkové skupině 60-64 let, který je zásadně ovlivněn postupným zvyšováním věkové hranice pro odchod do důchodu. To ukazuje vývoj míry zaměstnanosti v posledních pěti letech. Dopad legislativy je však současně v určité míře již částečně kompenzován poklesem celkového počtu osob v tomto věku, který probíhá od roku 2010.

Míra zaměstnanosti 65 a víceletých je přirozeně podstatně nižší než v předchozí pětileté skupině. V celém dvacetiletém období se pohybovala v rozpětí od 3,7 % až po 5,3 %.

Více informací naleznete ve čtvrtletní analýze VŠPS na aktuální téma – 2. čtvrtletí 2016