Efektivní využívání sítě podpůrných služeb (11. 7. 2017, Praha)

První setkání k problematice podpůrných služeb, které pracují kdekoliv na území ČR se žáky středních škol a  jejich rodinami, které jsou sociálně vyloučeny nebo znevýhodněny. Jedná se o práci s budoucími nebo současnými žáky středních škol (příprava žáků, prevence školního neúspěchu, zapojení ve výuce, kariérové poradenství, sociální práce …..a pod.).

Hlavním cílem pracovního setkání je sdílení informací o službách, které se věnují této cílové skupině a případná podpora jejich činnosti v jednotlivých krajích prostřednictvím:

  • identifikace subjektů/ jednotlivců, kteří v této oblasti aktuálně působí a identifikace činností plánovaných ve šk. roce 2017/2018,
  • posílením networkingu (propojování a výměna kontaktů),
  • vytvořením příležitostí pro sdílení zkušeností a dobré praxe.

 

Přihlášku (viz Online přihláška) vyplňte, prosím, nejpozději do 2. 7. 2017. Dle zjištěného zájmu Vám následně zašleme informace o místu konání.

 

Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

 

(foto: pixabay.com)