Největší podíl mladých lidí mimo vzdělávání a trh práce je v Itálii, nejnižší v Nizozemsku

V roce 2016 se nevzdělával, nepřipravoval na zaměstnání, ani nebyl zaměstnán (NEET – Neither in Employment nor in Education or Training) téměř 1 ze 3 mladých lidí ve věku 20-24 let (29,1 %) v Itálii,  téměř 1 ze 4 mladých lidí v Rumunsku (23,6 %), Řecku (23,0 %), Bulharsku a na Kypru (shodně 22,7 %) a zhruba 1 z 5 mladých lidí ve Španělsku (21,2 %) a Chorvatsku (19,6%).

Naproti tomu nejnižší úroveň NEET mezi mladými lidmi ve věku 20-24 let byla zaznamenána v Nizozemsku (6,9 %), Maltě (8,1 %), Dánsku (8,5 %), Lucembursku (9,0 %) a Švédsku (9,3 %).

Na úrovni EU v roce 2016 nebyl v zaměstnání ani ve vzdělávání nebo odborné přípravě téměř 5 milionů mladých lidí ve věku 20-24 let (16,7 %), což je počet odpovídající počtu obyvatel Irska.

 

 

Nejvyšší nárůst podílu mladých lidí mimo vzdělání a zaměstnání (NEET) během minulých deseti let byl evidován na Kypru, ve Španělsku a Itálii, naopak nejvyšší pokles v Bulharsku a Německu.

Přestože podíl mladých lidí ve věku 20 až 24 let, kteří nepracují, ani se nevzdělávaji v rámci EU jako celku v letech 2006 až 2016  zůstal relativně stabilní, v jednotlivých členských státech došlo v průběhu tohoto desetiletí k významným změnám. Ve dvanácti z nich se podíl NEET snížil, přičemž nejvýraznější pokles byl registrován v Bulharsku (z 29,3 % v roce 2006 na 22,7 % v roce 2016, respektive o 6,6 procentních bodů – p.b.), Německu (-5,5 p.b.), Polsku (- 3,6 p.b.), Slovensku a Švédsku (shodně -3,4 p.b.).

V ostatních šestnácti státech EU se situace zhoršila. Největší zvýšení podílu osob ve věku 20 až 24 let, které nejsou ani v zaměstnání ani ve škole nebo v přípravě na zaměstnání, bylo evidováno na Kypru (z 13,7 % na 22,7 %, resp. +9,0 p.b.), Španělsku (8,0 p.b.), Itálii (+7,5 p.b.), Řecku (6,2 p.b.), Irsku (5,1 p.b.), Rumunsku (4,7 p.b.), Portugalsku (4,6 p.b.) a ve Spojeném království (4,2 p.b.).

kartogram

graf (změna 2006/2016)

Podíl mladých lidí ve věku 20-24 let mimo zaměstnání a systém vzdělávání (NEET) v roce 2016

  Muži Ženy Celkem
Island 5,5 5,2 5,4
Nizozemsko 6,8 7,0 6,9
Malta 6,2 10,1 8,1
Švýcarsko 8,9 8,0 8,4
Norsko 9,0 7,9 8,4
Dánsko 9,4 7,5 8,5
Lucembursko 8,0 10,0 9,0
Švédsko 9,7 8,8 9,3
Německo 8,6 10,9 9,7
Rakousko 10,0 9,7 9,8
Česká republika 7,9 13,4 10,6
Slovinsko 13,4 10,2 11,8
Estonsko 10,1 16,5 13,3
Finsko 15,7 13,5 14,6
Velká Británie 13,1 16,6 14,8
Belgie 15,8 14,9 15,3
Litva 16,3 14,3 15,3
Maďarsko 11,7 19,3 15,4
Evropská unie (28 zemí) 15,7 17,7 16,7
Polsko 15,4 18,3 16,8
Slovensko 13,7 19,9 16,8
Irsko 17,2 16,9 17,0
Portugalsko 17,3 17,0 17,2
Lotyšsko 20,2 15,9 18,1
Francie 17,5 18,9 18,2
chorvatsko 22,0 17,2 19,6
Španělsko 21,7 20,7 21,2
Bulharsko 21,2 24,2 22,7
Kypr 21,1 24,1 22,7
Řecko 22,6 23,4 23,0
Rumunsko 17,6 30,0 23,6
Itálie 29,0 29,1 29,1
Turecko 18,0 46,4 32,5
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 32,4 37,1 34,7

Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status (NEET rates) [edat_lfse_20]

 

Zdroj: Eurostat

 

(foto: pixabay.com)