Pomůže nižší sociální pojištění zvýšit zaměstnanost lidí 50 plus?

V Česku je v současnosti bez práce přes půl milionu lidí (7,4 % obyvatel), z toho 60 tisíc lidí jsou osoby starší padesáti let. Ve věkové kategorii 50+ se tak jedná o nejvyšší číslo za posledních pět let. Podle kvalitativního výzkumu iniciativy Alternativa 50+, která se pracovní pozici lidí po padesátce dlouhodobě zabývá, totiž u zaměstnavatelů přetrvávají tradiční stereotypy: Pracovníci nad padesát jsou podle nich méně flexibilní, neumí pracovat s počítačem a neznají cizí jazyky. To samozřejmě mnohdy není pravda, a řada personalistů proto už nyní uchazečům o zaměstnání radí, aby svůj věk v životopisech vůbec neuváděli.

MPSV zvažuje zavedení “úlev na pojištění” pro profesně ohrožené kategorie, mezi které vedle osob 50+ řadí také ženy po mateřské dovolené a mladé osoby do 25 let.

Tento záměr přitom není nový. Uvedené opatření bylo navrhováno již mnohokrát. Nebylo však dosud nikdy zavedeno. Diskutabilní je efektivita takového opatření. Je otázkou, zda by toto opatření osobám 50+ skutečně pomohlo. Nehledě na výpadky příjmů pro důchodový účet, který je již nyní ve velkém deficitu – na důchody stát v roce 2013 vydal o 49,7 miliardy více než vybral na důchodovém pojištění. V České republice bylo totiž podle ČSÚ (VŠPS) v roce 2013 téměř 1,4 mil. zaměstnanců starších 50 let, tj. 28,3% všech zaměstnanců. S osobami mladšími 25 let, kterých je 293,5 tisíc dohromady tvoří více než třetinu všech zaměstnanců (34 %). Mateřská byla v roce 2012 vypláceno podle údajů ČSSZ v průměru 45,4 tisícům osob měsíčně.

 

Petr Wija