Semináře “Senioři v dluzích a exekucích” – podzim 2017

Svaz měst a obcí České republiky pořádá společně s právní poradnou Iuridicum Remedium semináře určené zaměstnancům obcí, kteří přicházejí do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Vhodné jsou také pro veřejné opatrovníky. V Praze se uskuteční 1. prosince a v Ostravě 15. prosince 2017.

Seminář se zaměří na problematiku dluhů a exekucí se zvláštním zřetelem na problémy seniorů. Cílem je vedle teoretického úvodu do tématu zejména poskytnout praktické rady, jak postupovat při řešení konkrétních problémů seniorů související s dluhovou problematikou, s nimiž se setkává právní poradna IuRe ve své praxi (uzavírání smluv, problematika tzv. „šmejdů“, postup v nalézacích a exekučních řízeních, alternativní řešení sporů – rozhodčí řízení, finanční arbitr, zmapování dluhů, doručování, zastavování a odklady exekuce, spojování exekučních řízení, mobiliární exekuce a obrana proti nim, komunikace s exekutorem, náklady exekuce, proces oddlužení, možnosti bezplatné právní pomoci ap.). Seminář se rovněž zaměří na roli obce jakožto veřejného opatrovníka lidí s dluhy a exekucemi.

 

 

 

1. prosinec 2017
9,30 – 12,30

Praha, Kancelář Svazu
(jak se k nám dostanete)

registrace

15. prosinec 2017
9,30 – 12,30

Ostrava, Magistrát města

registrace

Cílová skupina: Zaměstnanci obcí (sociální odbory, právní odbory apod.) přicházející do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Seminář je také vhodný pro veřejné opatrovníky a  zástupce NNO.

Lektor: Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát poskytující právní poradenství a zastupování v rámci realizace projektů IuRe.

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky

(foto: pixabay.com)