Seminář “Bezbariérová města a obce” (15. března, Praha)

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zve na seminář Bezbariérová města a obce – zpřístupňování veřejných budov a komunikací prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu, který se bude konat dne 15. března 2018 od 10.00 do 13.00 hodin v hlavní budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

Cílem semináře je představit Národní rozvojový program mobility pro všechny (dále jen „Program mobility“), který vyhlašuje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jehož účelem je podpořit realizaci a financování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích a zajistit tak svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva, zejména pak pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, mezi které patří nejen osoby se zdravotním postižením, ale i osoby pokročilého věku, těhotné ženy nebo rodiče s kočárkem. Podporovaná opatření zahrnují zejména odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy, jejichž dostupnost je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jedním z hlavních předpokladů jejich zapojení do všech oblastí života a zajištění jejich ekonomické soběstačnosti.

Program mobility je určen městům a obcím, které zpracují a v termínu stanoveném Řídícím výborem Programu mobility předloží záměr bezbariérové trasy v rámci svého města/obce. Záměr by měl řešit odstranění bariér v budovách veřejných a státních institucí, sociálních, kulturních, zdravotních a školských zařízení a zařízení dalších služeb, jakož i propojení těchto budov bezbariérovými dopravními trasami. Po schválení záměru Řídícím výborem následuje podání vlastní žádosti o příspěvek/dotaci na uskutečnění konkrétních projektů záměru prostřednictvím příslušných rezortů a institucí. 

Termín k předkládání záměrů bezbariérových tras je vyhlašován dvakrát ročně (jarní a podzimní výzva) a zveřejňován na webových stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Bližší informace o Programu mobility naleznete na adrese: http://vvzpo.vlada.cz . 
 

Obsahem připravovaného semináře bude zejména seznámení s:

  • cíli a zaměřením Programu mobility,
  • postupem při zpracovávání záměru bezbariérové trasy,
  • nezbytnými náležitostmi předkládaných záměrů,
  • možnostmi financování záměrů prostřednictvím příspěvků a dotací ze státního rozpočtu,
  • nejčastějšími chybami a nedostatky, které se vyskytují při předkládání záměrů.

 

V rámci semináře proběhne též diskuse o výše uvedených tématech, během níž bude možné vystoupit s konkrétními dotazy.

Využijte možnosti seznámit se s Programem mobility, který by mohl výrazně zlepšit kvalitu života obyvatel Vašeho města či obce. V případě zájmu je nutné závazné potvrzení Vaší účasti na e-mail: espinoza.blanka@vlada.cz, popř. na tel. 224 002 718, z důvodu omezené kapacity sálu nejpozději do 2. března 2018.

 

Zdroj: SMO ČR