Internet mají tři čtvrtiny domácností, roste podíl lidí s internetem v mobilu

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2016 dosáhl v republikovém průměru 75,4 %, nejvíce to bylo v Praze (80,8 %), nejméně v Olomouckém kraji (67,3 %). Roste také podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2016 jej používalo v hlavním městě Praze přes 54,6 % uživatelů (z počtu obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2010 to bylo pouze 9,7 % obyvatel. Obdobně velký vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (48,0 % uživatelů v roce 2016) či Karlovarský (47,8 %). Průměrná mzda ICT pracovníků v ČR v roce 2016 byla 46,4 tis. Kč. V Praze ICT pracovníci pobírali v průměru o 20 % vyšší mzdu, 55,7 tis. Kč. Nadprůměrné mzdy v tomto odvětví tak nedosahují celkového mzdového rozdílu mezi Prahou a ČR. V roce 2016 byla průměrná mzda v ČR 27 575 Kč (přepočtené osoby, výsledky čtvrtletního šetření), v Praze byla průměrná mzda 35 274 Kč, tedy o 28 % vyšší.

Podíl domácností připojených na internet je rostoucí v celé ČR. V Praze je připojení domácností dlouhodobě nad průměrem ČR. Tempo, jakým roste podíl domácností připojených na internet, meziročně kolísá, v posledních letech dochází k jeho zpomalení, a to na celorepublikové úrovni i v Praze. Na druhé straně používání internetu v mobilu se meziročně zvyšuje nezměněným tempem. Mezi roky 2015-2016 se zvýšil podíl jednotlivců používajících internet v mobilu v ČR o 7,3 p.b. v ČR. Mezi lety 2010-2011 to byl růst jen o 3,7 p.b. V Praze je z dat vidět již klesající meziroční zvyšování jednotlivců s internetem v mobilním telefonu. Největší nárůst byl mezi lety 2013-2014, a to o 10 p.b. Mezi roky 2015-2016 to bylo „jen“ 4,8 p.b.

 

 

Podrobné údaje:

 

Zdroj: Český statistický úřad