Česko pomáhá se zavedením služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii

Share

Zdravotní a sociální péče pro zranitelné skupiny obyvatel patří k hlavním problémům gruzínského zdravotnictví. Jednou z těchto skupin jsou děti s život limitujícím onemocněním, které potřebují dlouhodobou a/nebo paliativní péči. Jedná se zejména o děti, které často již od narození trpí řadou neurologických a genetických poruch dlouhodobě neslučitelných se životem. V Gruzii je jejich počet z důvodu řady sociálních a kulturních faktorů poměrně vysoký.

Nový projekt  ČRA je proto zaměřen na Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii. Projekt reaguje na omezený počet center poskytujících komplexní dlouhodobou a paliativní péči pro děti s život limitujícím onemocněním, na nedostatek odborných kapacit v tomto oboru a neexistenci standardů pro poskytování péče.

„V rámci projektu jsou budovány odborné kapacity v oblasti dětské paliativní péče, především se jedná o vzdělávání zdravotnického personálu (lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů) a vytváření standardů péče. Dále se plánuje vybudování a založení nového centra dětské dlouhodobé a paliativní péče, přičemž ČRA se zaměří zejména na vybavení interiéru a dodávku zdravotnických přístrojů. V rámci projektu budou také uvedeny do provozu nové terapeutické prostory v dětském hospicu v Tbilisi,“ přibližuje Lucie Nečasová, která má v České rozvojové agentuře na starosti zdravotnicky zaměřené projekty.

Jedním z výstupů projektu je vybudování speciální terapeutické léčebné místnosti, které se říká snoezelen. Jde o místnost určenou k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

Vybudování terapeutické místnosti snoezelen a jeho vybavení vším potřebným bylo provedeno v dětském hospicu „Firefly World“ v Tbilisi realizátorem projektu, jímž je Charita ČR. „V rámci projektu je mimo jiné připraveno na duben školení pro zaměstnance hospicu, které bude zajišťovat český, v oboru akreditovaný školitel. Školení zajistí poskytování kvalitních terapeutických služeb pro příjemce hospicu. Velmi si ceníme pomoci České rozvojové agentury podpořit kvalitu služeb pro děti, které potřebují dlouhodobou zvláštní péči a které jsou ve velmi důležitém, přechodném stádiu života. Každý člověk má právo žít důstojně a získat odbornou pomoc v každé fázi a za každých podmínek svého života. Systém zdravotní a sociální péče by měl umět reagovat stejně na potřeby všech občanů,“ říká Tamara Kurtanidze, projektová manažerka Charity ČR v Gruzii.

Hlavním partnerem projektu je gruzínské Ministerstvo práce, zdravotnictví a sociálních věcí, které předložilo ČRA projektový námět a s jehož plnou součinností byl projekt připravován. Českou pomoc gruzínskému zdravotnictví ocenil 24. ledna 2018 v Ženevě v rámci zasedání Výkonné rady WHO sám gruzínský ministr práce, zdraví a sociálních věcí David Sergejenko.

Další projekty ČRA realizované v Gruzii.

 

Zdroj: Česká rozvojová agentura