Ministr Krčál: Sociální bydlení a vyloučené lokality by měl řešit jeden resort

Nejdříve je po dohodě s obcemi a kraji nutné vyřešit sociální bydlení, a teprve potom je možné měnit nastavení sociálních dávek. Takový je postoj nového ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD) k návrhu na snížení doplatku na bydlení. Podle Petra Krčála, kterého do funkce uvedl v pátek 29. června předseda vlády Andrej Babiš, je novela z pera jeho předchůdkyně Jaroslavy Němcové (ANO) “příliš tvrdá”. Krčál se tak přiklonil k názoru oponentů návrhu novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, kteří od počátku poukazovali na nesystémovost navrhovaných změn (viz kompletní návrh novely zákona). Opačný postup by podle něj mohl vyhnat 50 nebo 100 tisíc lidí z domovů. Uvedl to v pořadu Interview ČT24. Petr Krčál již dříve tvrdil, že v případě jmenování ministrem práce a sociálních věcí kritizovaný návrh novely stáhne. 

Příjem doplatku na bydlení (dávky hmotné nouze) je v současnosti podmíněn pobíráním příspěvku na bydlení, což je jiný typ dávky vyplácené v rámci tzv. státní sociální podpory (viz zákon o státní sociální podpoře).

Mezi další priority Petra Krčála patří také personální stabilizace resortu a seniorská a rodinná politika. Přes prázdniny by chtěl připravit balíček pro seniory a rodiny. 

 

Pod koho spadá “sociální bydlení”?

Celá oblast sociálního bydlení a sociálně vyloučených lokalit je podle Petra Krčála v současnosti roztříštěna do příliš mnoha resortů. Navrhne proto, aby tuto problematiku řešila jedna instituce, nejlépe Úřad vlády ČR, pod který spadá i Agentura pro sociální začleňování (Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády).

Kompetence v této oblasti jsou v současnosti rozděleny mezi MPSV, ministerstvo pro místní rozvoj a úřad vlády. “Moje představa je, aby se úsilí o sociální bydlení a řešení sociálně vyloučených lokalit přeneslo do jednoho resortu”, uvedl Krčál v České televizi v pořadu Interview ČT24

Resortismus při jmenování nových ministrů a ministryň zmínil také současný prezident Miloš Zeman. “Věřím, že tato vláda nebude zatížena resortismem”, uvedl.

Česká republika nebyla podle Petra Krčála 15 let schopna zákon o sociálním bydlení schválit. Proto se ještě ve funkci náměstka pro lidská práva na úřadu vlády přimlouval za přijetí návrhu zákona o sociálním bydlení, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Lepší podle něj bylo toto řešení než žádné.

Téma by měla nově řešit také meziresortní komise. Do té doby je podle Krčála potřeba připravit a “zkomunikovat” zákon o sociálním bydlení, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. S ministryní Klárou Dostálovou (ANO) je podle svých slov připraven domluvit následnou dávkovou podporu. Tou se v současné době zabývá.

Zákon o sociálním bydlení je podle Petra Krčála třeba doladit a projednat zejména se zástupci samospráv, a to nejen s obcemi, ale i s kraji. Ministryni Dostálové také navrhl zpracovat cenovou mapu. Ministerstvo pro místní rozvoj již na konci roku zveřejnilo “Metodiku identifikace tržního selhání v oblasti bydlení“. 

Ministr Krčál chce o řešení sociálního bydlení jednat jak s ministryní Dostálovou, tak s novou zmocněnkyní pro lidská práce Martinou Štěpánkovou. Agenturu pro sociální začleňování, kterou po Martinu Šimáčkovi krátce řídil Radek Jiránek, nově od června 2018 vede David Beňák (ČSSD). Útvar spadá právě pod zmocněnkyni pro lidská práva Martinu Štěpánkovou (ČSSD), kterou do funkce ve středu 27. června jmenovala vláda. Štěpánková dosud působila jako náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva ÚV ČR, pod kterou vládní Agentura organizačně spadá.

 

Sociální práci je nutné vrátit zpět pod obce

Ministr Krčál v souvislosti s řešením problematiky sociálního bydlení kritizoval také dopad tzv. Drábkovy reformy, konkrétně přesun sociálních pracovníků z obcí na úřady práce. Ty podle Krčála žádnou sociální práci nedělají, protože na to nemají kapacitu. Navrácení sociální práce pod obce by podle něj obcím poskytlo větší kontrolu nad sociální problematikou a usnadnilo i řešení otázky sociálního bydlení. Tento záměr je podle něj obsažen i v programovém prohlášení vlády. Prohlášení z ledna 2018 mimo jiné uvádí: “…je zapotřebí vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální práci a problematiku sociálního bydlení včetně definování potřebných investičních, personálních a provozních zdrojů včetně jasných kompetencí a pravidel mezi jednotlivými rezorty a mezi státem, kraji a samosprávou. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.”

 

Jaké změny navrhovala ex-ministryně Němcová?

Ministryně Jaroslava Němcová navrhovala, aby se u jiného než obytného prostoru a ubytovacího zařízení maximální částka odůvodněných nákladů na bydlení snížila z dosavadních 80 % na 60 % normativních nákladů na bydlení (viz celý návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi). U tzv. “substandardního” bydlení jsou podle důvodové zprávy k návrhu novely státem často hrazeny vyšší náklady než u bydlení “standardního”.

“Znamená to pak, že do jednoho pokoje v ubytovacím zařízení se poskytují obdobné výše doplatku na bydlení jako do nájemních bytů”, uvedlo MPSV v důvodové zprávě k novele. Toto opatření tak podle autorů mělo směřovat k tomu, “aby pronajímatelé substandardního bydlení neměli neúměrné zisky”.

Návrhy narazily na kritiku odborníků a organizací zabývajících se sociálním bydlením a pomocí sociálně vyloučeným. Podle odhadů mohly v důsledku navrhovaných změn o bydlení přijít desetitisíce rodin a jednotlivců. Reforma by tak nepostihla obchodníky s dávkami a bydlením chudých, ale opatření by v první řadě postihlo zejména ty, kteří jsou chudobou a obchodováním se sociálním bydlením nejvíce ohroženi.

 

Z ministerstva zpět do Domova Jeřabina

Petr Krčál, který již dříve na ministerstvu práce působil jako náměstek, působil také jako radní Kraje Vysočina pro sociální záležitosti, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci a rodinnou politiku. Před odchodem na MPSV řídil příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina Domov Jeřabina Pelhřimov. 

Již dříve uvedl, že by se po svém působení na ministerstvu rád do Domova Jeřabina v Pelhřimově vrátil.

Petr Krčál vystudoval obor sociální pedagogika, následně obor andragogika a řízení lidských zdrojů. Členem ČSSD je od roku 1996. Je ženatý a má tři dcery.