Priority spolupráce s WHO: Alkohol, sestry, primární péče a integrace služeb

Desítky českých odborníků a sedm představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) přijali pozvání ministra Adama Vojtěcha a ve dnech 12. a 13. července 2018 navštívili Ministerstvo zdravotnictví ČR. Hlavním smyslem návštěvy byl rozvoj spolupráce České republiky a WHO v oblastech primární a integrované péče, veřejného zdraví a stabilizace lidských zdrojů ve zdravotnictví.

Historicky první návštěva takto široce pojaté mise expertů WHO na půdě českého Ministerstva zdravotnictví se uskutečnila z iniciativy ministra Adam Vojtěcha a náměstkyně ministra Aleny Šteflové. Ti se letos v květnu v průběhu Světového zdravotního shromáždění setkali s ředitelem divize zdravotních systémů a veřejného zdravotnictví evropské kanceláře WHO Dr. Hansem Klugem. Při tomto setkání dojednali možnost pomoci Světové zdravotnické organizace v oblasti koncepční práce Ministerstva zdravotnictví ČR, a to prostřednictvím odborné mise. Sdílení informací, zkušeností i kontaktů se zahraničními experty z oblasti zdravotnictví je pro ČR velice důležité.

Během dvoudenní návštěvy představilo Ministerstvo zdravotnictví zástupcům WHO oblasti, kterým se nyní věnuje a kde by uvítalo spolupráci se světovou zdravotnickou organizací. „Jednou z oblastí, kterou bychom chtěli s WHO řešit, je veřejné zdraví, kam patří například problém požívání alkoholu. V mezinárodním srovnání jsme bohužel ve spotřebě alkoholu na jednom z předních míst. A týká se to také především mladistvých. Měly bychom se proto zabývat osvětou, spoluprací s rodiči a také dostupností alkoholu, který je u nás levný a snadno dostupný. Dalším velkým problémem v ČR je nedostatek pracovníků ve zdravotnictví. Momentálně nám citelně chybí zdravotní sestry. Tento problém ale řeší celá řada dalších zemí a WHO nám nabídla poměrně rychlou pomoc. V řádu měsíců bychom měli dostat doporučení, jakým směrem se ubírat. Třetí oblastí, kde bychom chtěli s WHO více spolupracovat, je oblast primární péče a integrace zdravotních a sociálních služeb. Informovali jsme zástupce WHO o chystané reformě primární péče a jsou připraveni nám pomoci,“ shrnul ministr Vojtěch oblasti budoucí spolupráce s WHO.

Na závěr přednesl ředitel divize zdravotních systémů a veřejného zdravotnictví evropské kanceláře WHO Dr. Hans Kluge předběžná doporučení mise a nastínil možnost následné spolupráce mezi ČR. „Nabízené pomoci od WHO si velice vážíme. Není nutné vždy hledat jen českou cestu. Cílem je inspirovat se tam, kde řadu věcí dělají lépe, kde jsou vyspělejší. Děkuji doktoru Klugemu, všem expertům mise WHO i ostatním účastníkům setkání za mimořádně přínosné jednání a za návrh doporučení. Jsem přesvědčen, že tato setkání jsou užitečná pro obě strany a zejména českému zdravotnictví mohou pomoci při prosazování reformních kroků,“ řekl na závěr společného jednání ministr Adam Vojtěch.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR