Konference: Máme jiné dítě, nechceme jiný život

Moravskoslezský kraj zve na konferenci “Máme jiné dítě, nechceme jiný život”, která se koná 7. října 2019 od 9.00 do 15.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje (Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava). Konference umožní setkání rodičů dětí s neurologickým postižením, poskytovatelů služeb a také zástupců subjektů, které tvoří podmínky pro jejich poskytování, a zároveň hledá vhodná řešení problémů, na něž rodiny a poskytovatelé služeb narážejí, a představí novinky v péči o děti a rodiny, či ukáže příklady dobré praxe. Spolupořadateli jsou Centrum provázení, Diakonie ČCE, Město Hlučín a Městská Nemocnice Ostrava Fifejdy.

Součástí konference bude výstava fotografií Jindřicha Štreita Držíme spolu (předsálí). Na konferenci je zajištěn bezbariérový přístup. Viz událost na facebooku.

Účast na konferenci je bezplatná. Závazné přihlášky se jménem a kontaktem posílejte na e-mail: konference.jinedite@gmail.com nejpozději do 27. září 2019. Příjem přihlášek může být zastaven dříve v případě naplnění kapacity sálu.

Program konference

 • 09.00 – 11.30 odborné příspěvky hostů s navazující diskuzí
 • 11.45 – 12.00 reminiscence fotografa Jindřicha Štreita z pořizování sociálního dokumentu Držíme spolu
 • 12.00 – 13.00 oběd
 • 13.00 – 14.30 odborné příspěvky hostů s navazující diskuzí
 • 14.30 – 15.00 závěrečná diskuze s hlavními poznatky z konference

Hosté a témata konference:

 • David Pospíšil, ministerstvo práce a sociálních věcí: Pečující jako cílová skupina a podpora odlehčovacích služeb
 • Jana Švandová, lékařka Městské nemocnice Fifejdy: Možnosti rehabilitace v dětském věku v ostravském Dětském rehabilitačním stacionáři
 • Aleš Juchelka, poslanec Parlamentu ČR, Petra Tomalová, metodik Centra provázení: Rodiče už nebudou zůstávat bez informací, těžkými okamžiky a hlavně složitým systémem je provedou pracovníci Centra provázení
 • Petra Řezáčová, místostarostka Hlučína: Hlučínským dětem s postižením pomáhá celé město. Není to sice systémové řešení, ale než se ho podaří prosadit, osvědčil se nám sbírkový účet spravovaný městem, dík kterému mohou naše děti rehabilitovat i využívat nákladné pomůcky
 • Nataša Randlová: právnička: Sehnat potřebné informace a vzdorovat nefungujícímu systému je velmi složité, vím to z vlastní zkušenosti. Po nehodě můžete zajistit úhradu nadstandardní péče z povinného ručení viníka
 • Libor Tampier, redaktor televize Prima: Několik let natáčím příběhy lidí s postižením mozku, kteří si pracně shánějí peníze na rehabilitace. Několik let poslouchám odpovědi, jak se to změní. A několik let se to nemění
 • Romana Holáňová, vedoucí fyzioterapie Sanatorií Klimkovice: Studie Sanatorií Klimkovice prokázala, že pokroky dětí s neurologickým onemocněním, které absolvují lázeňskou rehabilitaci opakovaně a ve vyšší intenzitě, než jak ji hradí zdravotní pojišťovny, přináší vyšší efekt
 • Renata Sysalová, fyzioterapeutka Sanatorií Klimkovice: Schopnost samostatně se pohybovat bez pomoci druhých je jednou ze základních potřeb dítěte. U dětí se speciálními potřebami, které nejsou v obvyklém věku schopny samostatného pohybu, pomáhá power mobilita s využitím speciálně upravených dětských autíček či jiných pomůcek
 • Věra Racková, matka: Ostrava razila nové cesty péče o děti s postižením mozku už před třiceti lety. Mezi průkopníky byla i naše Zuzanka. Ta už mezi námi sice není, ale mnoho toho, co se díky ní podařilo prosadit, dnes pomáhá. Ovšem boj za lepší podmínky nekončí
 • Miloš Svoboda, předseda Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR: V Moravskoslezském kraji jsou stovky poskytovatelů sociálních služeb, přesto některé služby chybí, nebo nejsou dostatečně pokryté. Stát, potažmo kraj, by měl zajistit, aby o postiženého a jeho opatrovníky bylo kvalitně postaráno od narození dítěte a rané péče, přes speciální školu, odlehčovací služby, ambulantní rehabilitace, stacionáře, samostatné bydlení, až po stav, kdy je uživatel i pečovatel již dále nemohoucí
 • Radmila Löwová, ředitelka Dětské rehabilitace Hlučín: Víme, jak by měla péče o děti s postižením vypadat, ale k naší představě se blížíme jen pomalu. V mnoha případech nám systém neumožňuje optimálně a komplexně nastavit naše služby
 • Irena Johanka Savková, ředitelka Speciální školy Diakonie ČCE v Ostravě: Vzdělávání je schopen každý, i dítě s nejtěžším handicapem. Nemusí se hned učit číst a psát. Pokroky dělá v tom, jak dát srozumitelně najevo hlad, pocit nepohody nebo touhu po společnosti druhé osoby. Pro jedince s handicapem a jeho blízké to není maličkost, ale zásadní posun dopředu
 • Zuzana Filipková, ředitelka Slezské diakonie: Koncepce péče o děti s neurologickým postižením, jak ji máme nastavenou ve Slezské diakonii, vyžaduje funkční spolupráci mezi třemi resorty – sociálními službami, školstvím a zdravotnictvím
 • Jindřich Štreit, fotograf: Fotil jsem děti s postižením. Jejich rodiče jsou andělé na zemi

Foto: Facebook.com

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.