Měsíc gramotností má podpořit mezioborovou spolupráci

Při příležitosti mezinárodního dne gramotností 8. září začal měsíc gramotností. Ambicí kampaně je podpořit mezioborovou spolupráci učitelů napříč předměty. Kampaň upozorňuje na zkušenosti z inovace výuky v rámci pilotního projektu “Podpora práce učitelů“. „Z mezinárodních i národních šetření a pilotního ověřování projektu Podpora práce učitelů se ukazuje, že ke zvyšování kvality výuky napomáhá, když děti aktivně zkoumají svět kolem sebe, bádají nad novými výzvami, diskutují ve skupinách či představují výstupy své práce”, říká hlavní manažer projektu Petr Naske.

„Pokud se kolegové dohodnou na propojení dvou různých předmětů, je to pro žáky příjemným oživením, zároveň propojení obsahu předmětů často vede u žáků k lepšímu pochopení a upevnění látky,“ říká učitel a zástupce ředitele školy Martin Provazník, která je do projektu i Měsíce gramotností zapojena.

Učitelé, kteří propojují různé předměty, si práci ve dvou mohou vyzkoušet a svoje zkušenosti sdílet na sociálních sítích s #ucmespolecne nebo na blogu Gramotnosti.pro život – učíme v souvislostech, který učitelům i veřejnosti přináší prostřednictvím videí, příběhů i praktických rad základní vhled do tématu gramotností.

„Nejde o to, jestli se má škola věnovat rozvoji znalostí, nebo gramotností, tedy schopnosti využívat znalosti při řešení různých praktických situací. Jedno bez druhého totiž nejde, jde o vzájemně se doplňující složky,“ uvádí Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora z České školní inspekce.

Jedním z cílů projektu je podpořit učící se komunity a systém spolupráce učitelů, ve kterém se dětem a žákům otevírá cesta k vlastnímu celoživotnímu učení v souvislostech s vazbou na jejich funkční gramotnost. Projekt také buduje online podporu učitelům na Metodickém portálu RVP.CZ formou webinářů, výukových aktivit a blogů.

“Podporu rozvoje gramotností vnímám také jako klíčový bod, které se promítne do vznikající Strategie 2030+”, uvádí Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT. Viz prezentace vznikající Strategie 2030+ (prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., předseda expertní skupiny pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030).

 

 

Zdroj: MŠMT ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.